Wat wil de Belastingdienst weten over de inkomsten van freelancers voor een VAR?

Aanvraagformulier VAR-verklaring voor freelancers

02 februari 2016

In deel 3 van het aanvraagformulier voor een VAR-verklaring vraagt de Belastingdienst meer achtergrondinformatie over de inkomsten die je als freelancer met je werkzaamheden zal behalen.

Let op: de VAR wordt per 1 mei 2016 vervangen door de wet dba. Lees hier alles over deze wet. 

In deel 3 vraagt de belastingdienst naar de inkomsten die je verwacht te behalen met je VAR-werkzaamheden. Zo vragen ze je jaaromzet in te schatten, hoe het zit met de loonheffing en wat er gebeurt in geval van ziekte.

Jaarinkomsten schatten

Als de Belastingdienst vraagt om je jaarinkomsten te schatten, bedoelen ze je jaaromzet exclusief btw over de werkzaamheden waarvoor je de VAR-wuo aanvraagt. Je omzet hangt samen met het aantal gewerkte uren. Betrek daarom je antwoord op vraag 2d hierbij. De Belastingdienst beoordeelt je uiteindelijke aanvraag namelijk in zijn totaliteit en kijkt dus ook naar de onderlinge samenhang van je antwoorden. Het is dus verstandig om je antwoorden zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Loonheffing en ziekte

Je vraagt een VAR-verklaring aan om je opdrachtgevers vooraf duidelijkheid te geven dat hij of zij geen loonheffingen hoeven af te dragen. Ga daarom niet akkoord met een voorstel van je opdrachtgever om inhoudingen te doen zolang je nog geen VAR-wuo of VAR-dga hebt. Het wordt dan alleen maar moeilijker voor jezelf om zo'n VAR in je bezit te krijgen.

Geen loondienst betekent ook dat je niet doorbetaald wordt als je ziek bent. Je doet er goed aan om ziekte en vakantie in je uurtarief te verwerken. Als je geen risico wil lopen dat je inkomsten misloopt als je langdurig ziek wordt, doe je er goed aan om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Economische afhankelijkheid

Bij vraag 3e vraagt de Belastingdienst of je inkomsten voor meer dan 70 procent bij één opdrachtgever worden behaald. Deze vraag hangt samen met vraag 2e, over het aantal verwachte opdrachtgevers (en eventueel met vraag 2l over detachering/uitzending). Als je economisch afhankelijk bent van één opdrachtgever, moet je deze vraag met 'ja' beantwoorden.

Als je deel 3 hebt ingevuld, kan je verder met deel 4. Deze gaat over je werkwijze. In dit artikel lichten we deel 4 verder toe.

Bron: Indicator