Wat wil de Belastingdienst weten over de werkwijze van freelancers voor een VAR?

Aanvraagformulier VAR: werkwijze als freelancer

02 februari 2016

In deel 4 van het aanvraagformulier voor een VAR-verklaring vraagt de Belastingdienst achtergrondinformatie over jouw werkwijze als freelancer.

Let op: de VAR wordt per 1 mei 2016 vervangen door de wet dba. Lees hier alles over deze wet. 

Het vierde deel van het aanvraagformulier voor de VAR-verklaring heeft betrekking op jouw werkwijze. Maak je reclame voor je bedrijf? Ben je ingeschreven bij de KvK? Hoeveel investeer je?

De meeste vragen in dit hoofdstuk zijn niet moeilijk te beantwoorden. Je weet zelf wel of je ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel (per 1 juli 2008 is dit trouwens voor iedereen verplicht, ook voor freelancers) en of je een btw-nummer hebt.

Reclame

Bij vraag 4b vraagt de Belastingdienst of je reclame maakt voor je onderneming, bijvoorbeeld in de vorm van advertenties, internetsites, sponsoring en relatiegeschenken. Maar het kan natuurlijk ook door middel van visitekaartjes, een eigen internetsite en het versturen van kerst- en nieuwjaarskaarten.

Investeren

Vraag 4f gaat over investeren. De Belastingdienst verstaat daaronder alle kosten die je voor je onderneming maakt en die niet direct op één opdracht terug te voeren zijn. Voorbeelden zijn premies aansprakelijkheidsverzekering, kosten voor computerapparatuur, briefpapier, internetsites en drukwerk. Benzinekosten vallen hier overigens buiten.

Vergunningen

De meeste zzp'ers kunnen de vraag over noodzakelijke vergunningen of certificaten overslaan. Een café-eigenaar daarentegen moet over een horecavergunning beschikken en iemand die werkzaam is in de transportsector moet een vervoersvergunning hebben. Op de website van de Kamer van Koophandel vind je meer informatie hierover.

Boekhouding

De laatste vraag gaat over het bijhouden van de boekhouding. Je bent wettelijk verplicht om een administratie bij te houden en deze zeven jaar te bewaren. Bewaar ook je (digitale) agenda minstens zeven jaar.

Verzenden

Als je alle vragen hebt ingevuld kan je de aanvraag ondertekenen (met DigiD) en verzenden.

Bron: Indicator