Aantal zzp'ers verdubbeld in tien jaar tijd

Ruim 350.000 zzp'ers in de beroepsbevolking

23 mei 2011

Het aantal zzp'ers is de afgelopen jaren flink gegroeid. Was hun aandeel van de beroepsbevolking eerst 2,6%, nu is dat 4,6%.

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is in de periode 2000-2009 bijna verdubbeld tot ruim 350.000. In 2009 was van de werkzame bevolking, een op de twintig personen een zzp'er.

Informatie gekoppeld

Dit blijkt uit onderzoek van EIM in opdracht van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. In het onderzoek zijn door EIM in enquêtes verzamelde gegevens gekoppeld aan reeksen van het CBS. Deze informatie werd uit diverse bronnen gehaald, omdat zzp'ers niet als zodanig zijn geregistreerd.

Percentage zzp'ers verdubbeld in beroepsbevolking

In tien jaar tijd is het aandeel van de zzp’ers in de beroepsbevolking toegenomen van 2,6% naar 4,6%. Zowel in 2008 als in 2009 is er, vergeleken met de eraan voorafgaande jaren, sprake van een relatief forse groei van het aantal zzp’ers. In 2009 was van de werkzame beroepsbevolking bijna een op de twintig personen een zzp’er.

Definitie zzp'er volgens EIM

Het is belangrijk om bij de uitkomsten van dit onderzoek, rekening te houden met de definitie van een zzp'er. Er is namelijk geen eenduidige omschrijving van wat een zzp'er is. De definitie die EIM heeft gebruikt is de volgende:

Een zzp'er is iemand die:

  1. zelfstandig ondernemende activiteiten onderneemt;

  2. geen personeel in dienst heeft;

  3. geen medeondernemer heeft (vof, cv, etc.);

  4. geen ondersteuning van familieleden heeft, die bestaat vaak uit dezelfde vakmatige activiteiten, en die meer dan 15 procent uitmaakt van de omzet;

  5. het voornaamste product van de onderneming 'arbeid' is (ambacht, vaardigheden, kennis, capaciteit, etc.) en geen goederen

Centraal Economisch Plan schetst ander beeld

Zouden voor dit onderzoek alle ondernemingen zonder personeel geteld worden, was een heel ander beeld ontstaan. Een voorbeeld is het Centraal Economisch Plan (CEP) 2010 van het CPB, waarin gesteld wordt dat het aantal ondernemingen zonder personeel amper toeneemt. Dat komt omdat bijvoorbeeld in de zakelijke dienstverlening het aantal zzp’ers sterk groeit, terwijl in de detailhandel het aantal ondernemers zonder personeel – overwegend geen zzp’ers in de EIM-definitie – juist daalt.

Bron: EIM