Steeds meer zzp’ers in Nederland

90% van werkenden nog steeds werknemer

06 april 2011

De groei in het aantal zelfstandigen zonder personeel zet door. In het derde kwartaal van 2010 telde Nederland 708.000 zzp’ers. Dat zijn er 27.000 meer dan een jaar eerder.

Door de economische crisis liep in de tweede helft van 2009 het aantal zelfstandigen zonder personeel terug. Er waren in het derde kwartaal wel weer minder werknemers dan een jaar eerder. Desondanks blijft de werknemer de standaard op de Nederlandse arbeidsmarkt. Bijna 9 op de 10 werkenden verdienen hun kost als werknemer. De zzp’er verdringt de werknemer dus niet. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Zzp’er belangrijk voor grote bedrijven

De helft van het bedrijfsleven met meer dan vijf medewerkers maakte afgelopen jaar gebruik van een zzp’er. Hoe groter het bedrijf hoe vaker zzp’ers worden ingezet. Ze huren de zzp’er in om zijn kennis en ervaring en vanwege de flexibiliteit. De zzp’er is vooral gewild in de bouw (80%).

Zzp´er is vaak een hoogopgeleide man

De arbeidsparticipatie van vrouwen neemt steeds meer toe. Zij kiezen echter niet voor een zelfstandig bestaan. Ruim 60% van de zzp’er is een man. Terwijl bij de werknemers het aandeel mannen en vrouwen steeds gelijker is geworden.

De zzp’er is relatief oud. De gemiddelde leeftijd was in 2009 bijna 45 jaar. Bij werknemers is de gemiddelde leeftijd bijna 40 jaar. Waarschijnlijk starten veel zzp’ers na een aantal jaren als werknemer ervaring te hebben opgebouwd. En de zzp’er is hoger opgeleid dan een werknemer.

Geen passende baan

Een mogelijke verklaring voor de groei in het aantal zzp’ers is dat het voor die oudere leeftijdscategorie lastiger is een passende baan te vinden. Het CBS-onderzoek wijst niet uit of zij uit vrije wil voor het zelfstandig ondernemerschap hebben gekozen.

Ook meer flexwerkers

Het aantal flexwerkers, zoals uitzendkrachten en werknemers met een flexibel contract, nam toe. Dit kan een teken zijn dat de economie zich herstelt, aldus het CBS.