Kloof tussen mkb'er en accountant

Vooral regelgeving gooit roet in het eten

22 april 2011

Mkb'ers verwachten 'teveel' van accountants. Behalve een controle van de jaarrekening, willen ze ook advies over financiering of bedrijfswaardering, terwijl accountants dit volgens de regels niet mogen doen.

Dat blijkt uit een enquête van BDO Accountants & Adviseurs en Nyenrode Business Universiteit die is gehouden onder 300 mkb'ers, bankiers, investeerders en accountants. Mkb'ers en bankiers verwachten veel meer van accountants dan binnen de regelgeving past. Deze regelgeving veroorzaakt 55% van de 'verwachtingskloof'.

Te strenge regels

Onderzoeker Ruud Vergoossen vertelt in het Financieele Dagblad dat de accountantregels te streng zijn voor bedrijven tot 250 medewerkers. Volgens hem zou er meer differentiatie in de regelgeving moeten komen, waardoor de accountant beter die dingen kan doen waar een ondernemer behoefte aan heeft.

Te hoge verwachtingen

Maar niet alleen de strenge regelgeving is een oorzaak van de verwachtingskloof, ondernemers verwachten ook gewoon teveel van accountants. Ze zien een accountant als adviseur en sparringpartner. Bankiers en investeerders verwachten dat accountants fraude opsporen en een rol kunnen spelen in de interne beheersing en naleving van wet- en regelgeving.

'Moeilijk'  taalgebruik

Veel ondernemers en bankiers storen zich aan het juridische taalgebruik van accountants, ze willen preciezer weten wat de accountant heeft gedaan en focussen zich daarom op de oordeelsparagraaf van de controleonderneming.

Bron: het Financieele Dagblad

Auteur

Lenneke Arts