Helft zzp'ers kan meer opdrachten aan

Gemiddeld declareren zzp'ers slechts 54% van hun tijd

26 april 2011

De helft van de zelfstandige ondernemers heeft het afgelopen jaar minder opdrachten gehad dan dat ze hadden gewild. Vooral in de informatie- en communicatiebranche was dit het geval.

Dat blijkt uit onderzoek onder het Ondernemerspanel van de Kamer van Koophandel.

Meer dan in 2009

Ook al kregen zzp'ers het afgelopen jaar minder opdrachten dan gehoopt, toch geeft een derde van de ondernemers in het onderzoek aan dat ze in 2010 meer opdrachten hebben binnengehaald dan in 2009. Vooral jonge bedrijven doen het goed: 46% van hen kreeg meer opdrachten in 2010 dan in 2009.

Opdrachtgevers

In 2010 werkten zzp'ers voor gemiddeld 21 opdrachtgevers. 38% van hun opdrachten kwam van een nieuwe opdrachtgever. Hoe de meeste zzp'ers aan die opdrachten komen? 91% via het eigen netwerk, 14% via bemiddelingsbureau en 17% via advertenties/reclame. Wordt een zzp'er ingehuurd, gebeurt dat volgens 80% vanwege specialistische kennis en ervaring. Hoe langer de zzp'er actief is, hoe sterker dit geldt. Opdrachtgevers kijken er iets anders tegenaan: 25% van de opdrachtgevers in mkb en grootbedrijf zegt een zzp'er vanwege kennis en ervaring in te huren, nog eens 25% huurt een zzp'er in omdat ze dan flexibeler zijn in hun personeelsvoorziening (Bon: COEN 2010).

Samenwerking tussen zzp'ers

Eerder bleek al uit onderzoek van de KvK dat ruim 36% van de zelfstandige ondernemers het gevoel heeft steeds meer concurrentie te krijgen van mede-zzp'ers. Misschien vormt dat wel de reden dat de helft van de zzp'ers samenwerkt met andere zzp'ers om meer en/of grotere opdrachten binnen te halen. In de meeste gevallen vinden zzp'ers deze mede-ondernemer in het eigen (informele) netwerk.

Meer starters

In 2010 registreerde de Kamer van Koophandel 123.500 starters, 17% meer dan in 2009. Het grootste deel van de starters gaat als zzp'er aan de slag. Op 1 januari 2011 telde het Handelsregister 714.000 zzp'ers. In dezelfde maand in 2010 waren dit er nog 646.000.

Bron: ANP

Auteur

Lenneke Arts