Meer beginnende ondernemers in 2010 en 2011

In vijf jaar tijd, 50% meer starters

07 juli 2011

Na een kleine dip in 2009, is het aantal starters in 2010 weer toegenomen. Naar verwachting zet deze stijgende lijn zich voort in 2011. Vooral populair is de dienstverlening: 6 op de 10 starters richt in deze sector een bedrijf op.

Dat blijkt uit het Kwartaalbericht Starters van ING Economisch Bureau, dat als doel heeft de beginnende ondernemer in kaart te brengen.

Jongensdroom

Een eigen bedrijf beginnen, velen beschouwen het als hun jongens- of meisjesdroom. Bovendien ziet een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking het oprichten van een onderneming als een aantrekkelijke carrièrestap. Hierdoor is het aantal nieuwe ondernemers de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2005 waren er nog 80.000 starters, in 2010 waren dit er 125.000 en in 2011 zal dit aantal stijgen naar 127.000. Inmiddels is het ondernemerschap voor velen een reëel alternatief voor werken in loondienst geworden. Je bent geen uitzondering meer als je besluit een eigen bedrijf te beginnen.

Kans en noodzaak

Het hebben van vrijheid noemen veel starters als drijfveer om ondernemer te worden. Daarnaast spelen kans en noodzaak een rol. Ondernemer worden vormt een kans als je als ondernemer meer geld kunt verdienen dan je in loondienst deed. Sprake van noodzaak is er als je vanwege (dreigende) werkloosheid wordt gedwongen om ondernemer te worden.

Vooral zzp'er

Een groot deel van de nieuwe ondernemers is zzp'er. Volgens het CBS werd tussen 1996 en 2008 de groei van het aantal zelfstandigen voor 80% door zzp'ers bepaald. Dat het aantal startende zzp'ers zo groot is, komt mede doordat steeds meer ex-werknemers die hun beroep niet meer kunnen uitoefenen, nu als zelfstandige gaan doen waar ze goed in zijn. En dat gaat ze prima af, blijkt uit onderzoek van EIM. Zo zijn zzp'ers optimistisch over hun verwachte omzet. In 2010 lag het netto-maandinkomen van 43% zzp'ers onder de € 1.500, bij ongeveer 20% lag dit boven de € 3.000. Het zzp-inkomen vormt gemiddeld 60% van het totale gezinsinkomen. In de bouw is dit aandeel het hoogst (72%), in de dienstverlenende sector het laagst (42%).

Toetredingsdrempel

Wat voor mensen uiteindelijk vooral een rol speelt bij de beslissing om ondernemer te worden, is de toetredingsdrempel: de benodigde investeringen en vergunningen om een bedrijf te starten. Verder hangt het aantal starters samen met de economie: hoe beter het gaat op economisch gebied, hoe meer kansen er liggen voor beginnende ondernemers.

Dienstensector

Vooral in de dienstensector is een flinke toename te zien van het aantal beginnende ondernemers. In 2005 begon nog 45% van de ondernemers een bedrijf in de dienstverlening, in 2011 zal dit 60% zijn: ongeveer 79.000 starters. Wat deze sector zo aantrekkelijk maakt, is het relatief kleine aantal investeringen dat nodig is om een bedrijf op te zetten.

Bron: Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau en Kennissite MKB en Ondernemerschap

Auteur

Lenneke Arts