Ondernemers gaan steeds vaker de grens over

Export onder mkb'ers toegenomen met 35 procent

04 januari 2012

Steeds meer ondernemers wagen de stap naar het buitenland. Het aantal Nederlandse exporteurs is tussen 2002 en 2009 gestegen met 35 procent, naar 100.000.

Dat maakte waarnemend directeur-generaal Leeftink van het ministerie van Economische Zake, Landbouw en Innovatie (EL&I) bekend tijdens een Exporteursbijeenkomst van Altradius in Amsterdam, zo schrijft NUzakelijk.

Leeftink baseert zijn uitspraak op de Internationaliseringsmonitor 2011 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Goed nieuws, vindt Leeftink. "Export is de motor van de Nederlandse economie."

Exporteurs zijn vooral actief binnen Europa. In landen met een opkomende economie is het Nederlandse mkb niet zo succesvol: andere EU-landen doen het beter.

Meer dan de helft van de Nederlandse economische groei in de periode van 1989 tot 2009 is toe te schrijven aan export.

Bron: NUzakelijk