Zelfstandige wel zelf verantwoordelijk

MKB-Nederland bestrijdt uitspraak Hoge Raad
Zelfstandigen die op individuele basis een opdracht voor een bedrijf uitvoeren, vallen niet onder de arboverantwoordelijkheid van dat bedrijf.
Volgens de werkgeversorganisaties is het voorbarig om op basis van de uitspraak te concluderen dat werkgevers in het vervolg dezelfde zorgplicht hebben voor ingehuurde zelfstandigen als voor eigen werknemers. 
 
Arbowetgeving
Het kabinet besloot onlangs om zelfstandige ondernemers en vaste arbeidskrachten die op dezelfde werkplaats werken onder de arbowetgeving te plaatsen die geldt voor de betreffende onderneming. Volgens de organisaties geldt dit niet voor zelfstandigen die alleen werken in opdracht van een bedrijf. In dat geval zijn zij ondernemers met een eigen verantwoordelijkheid.
Uit de uitspraak van de Hoge Raad bleek dat zelfstandigen bij bedrijfsongevallen aanspraak kunnen maken op dezelfde rechtsbescherming als werknemers in loondienst. Bedrijven kunnen hierdoor aansprakelijk worden gesteld voor de schade die deze zelfstandige ondernemers lijden als ze de veiligheidsmaatregelen niet naleven. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het prematuur om op basis van de uitspraak te concluderen dat werkgevers voortaan dezelfde zorgplicht hebben voor werknemers en zelfstandigen. Bovendien moet een lagere rechter eerst nog vaststellen of het bedrijf in kwestie aan zijn zorgplicht heeft voldaan. 
 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De uitspraak vond plaats in een zaak die een zelfstandig ondernemer aanspande tegen zijn opdrachtgever. De man verloor een been tijdens reparatiewerkzaamheden aan een machine. Hij had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en stelde de opdrachtgever aansprakelijk.
 
 

Arboregels gelden ook bij Het Nieuwe Werken

Werkgever verantwoordelijk voor beeldschermwerkplek
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de werkplek van thuiswerkers. Dit blijkt uit een rapport van het Hugo Sinzheimer Instituut in opdracht van het...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten