'Aantal zzp'ers stijgt door Zelfstandigenaftrek'

CPB wil belastingvoordeel specifieker maken

19 april 2017

"Een groep mensen kiest er alleen voor zzp'er te worden vanwege de fiscale voordelen." Die kritiek uit het Centraal Planbureau na een studie over de Zelfstandigenaftrek en de winstvrijstelling voor het mkb.

Zelfstandigen houden van een verdiende euro 15 tot 25 cent meer over dan werknemers, doordat ze minder belasting betalen dankzij de MKB-winstvrijstelling en de Zelfstandigenaftrek. Het Centraal Planbureau (CPB) vraagt zich af of dit te rechtvaardigen is. "Enerzijds wel omdat de MKB-winstvrijstelling zelfstandigen aanmoedigt meer winst te maken. Anderzijds niet omdat een groep mensen voor de zelfstandige status kiest vanwege de fiscale voordelen en niet zozeer omdat ondernemen hen beter afgaat dan werken in loondienst."

MKB-winstvrijstelling en Zelfstandigenaftrek

Achtergrond van deze uitspraken is een analyse van de MKB winstvrijstelling en de Zelfstandigenaftrek. De eerste regeling scoort gunstig in de analyse, de Zelfstandigenaftrek krijgt een minder positief oordeel. Dit omdat de Zelfstandigenaftrek door alle zzp'ers kan worden benut, óók als daar geen economische ratio voor bestaat. Het CPB: "Dit leidt tot verspilling. Alleen gerichte stimulering van innovatieve bedrijven is efficiënt."

Specifieke aftrek voor arbeidsgehandicapten 

Het Centraal Planbureau oppert een specifieke aftrek voor bijvoorbeeld langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten, werkloze ouderen en laagproductieven. "Voor de ánderen wordt dan het verschil tussen het gemiddelde belastingtarief en dat van werknemers verkleind, wat de verstoring vermindert in de keuze om zelfstandige te worden," aldus het CPB. Het Centraal Planbureau denkt dat door deze omvorming naar een specifieke aftrek voor mensen met een grotere afstand van de arbeidsmarkt, de keuze voor zelfstandig ondernemerschap meer gedreven wordt door ondernemerszin en ondernemerstalent en minder door fiscale prikkels.

Wat is de Zelfstandigenaftrek?

Tot en met 2011 was de zelfstandigenaftrek afhankelijk van de hoogte van je winst (hoe hoger de winst, hoe lager de aftrek), maar sinds de wetswijzigen van 2012 is de aftrek een vast bedrag van 7.280 euro. Het doel van deze basisaftrek is dat zelfstandigen niet langer ontmoedigd worden veel winst te maken. Om van deze aftrek gebruik te kunnen maken, moet je minimaal 1225 uur besteden aan je onderneming. Bovendien moet je meer tijd besteden aan je onderneming dan aan eventuele dienstbetrekkingen en/of overige werkzaamheden. Andere regelingen waar je als zelfstandig ondernemer gebruik van kan maken, zijn onder meer de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

Bron: CPB, Belastingdienst en MKB Servicedesk

Auteur

Lenneke Arts