Welke partij behartigt zzp belangen?

Politieke standpunten voor zzp'ers

11 september 2012

De verkiezingen komen steeds dichterbij. Weet jij als zzp'er al welke politieke partij het meest voor jouw belangen als ondernemer opkomt?

De meeste politieke partijen hebben wel een onderwerp in het verkiezingsprogramma staan dat betrekking heeft op zelfstandigingen zonder personeel (zzp'er). Dat mag ook wel met zo'n zevenhonderdvijftigduizend zelfstandigen. We zetten een aantal standpunten van de partijen op een rij.

Sociale zekerheid

De SP vindt dat zzp’ers die diensten leveren die ook door mensen in loondienst geleverd worden, onder de sociale zekerheid moeten vallen. De opdrachtgever moet in dat geval premies voor pensioen en arbeidsongeschiktheid gaan betalen. Daarnaast worden zzp’ers verplicht om mee te betalen aan een scholingsysteem zoals dat ook bestaat voor werknemers.  

Lees op pagina 18 en 37 van het verkiezingprogramma van de SPwat de partij voor zzp'ers wil bereiken. 

Minimumloon

De PvdA vindt dat zzp’ers in bepaalde sectoren beschermd moeten worden door een minimumloon. Welke sectoren een minimumloonverplichting krijgen, wordt niet aangegeven, maar denk daarbij aan sectoren waar Oost-Europeanen tegen een uurloon van 5 euro werken. Daarnaast worden zzp’ers verplicht zich te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook krijgen zzp’ers onder bepaalde omstandigheden toegang tot de bijstand en tot scholingsfondsen. De PvdA wil ook de fiscale verschillen tussen werknemers en zzp’ers verkleinen. 

Lees op pagina 24, 25 en 26 van het verkiezingsprogramma van de PvdA wat de partij voor deze groep ondernemers wil doen.

Deeltijdondernemerschap 

GroenLinks wil graag het deeltijdondernemerschap stimuleren. Daarbij wil GroenLinks het urencriterium afschaffen en vervangen voor een inkomenscriterium. Ook wil GroenLinks dat opgebouwde pensioengelden van zzp’ers behouden blijven bij een bijstanduitkering, zoals dat ook bij werknemers het geval is. 

Lees op pagina 8, 9 en 23 van het verkiezingsprogramma van GroenLinks wat de partij voor deze groep ondernemers wil doen. 

Inkomstenbescherming

Het CDA wil meer inkomensbescherming voor zzp'ers. Buitenlandse zzp’ers die door onduidelijke constructies zorgen voor oneerlijke concurrentie moet worden bestreden. Daarnaast wil het CDA arbeidsongeschiktheidverzekeringen en pensioenen beter en toegankelijker maken voor zzp’ers.

Lees op pagina 27 en 60 van het verkiezingsprogramma van het CDA wat de partij voor zzp'ers wil doen.

Zelfstandigenaftrek

De ChristenUnie wil de btw in de bouwsector (tijdelijk) verlagen naar 6%. Ook pleit de ChristenUnie voor het afschaffen van de zelfstandigenaftrek om deze om te buigen in de MKB winstvrijstelling. Daarnaast wil de ChristenUnie een toegankelijker pensioen, het afsluiten van collectieve verzekeringen en een betere scholing voor zzp’ers.

Lees op pagina 49 van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie wat de partij voor zzp'ers wil doen. 

Urencriterium 

D66 wil dat zzp’ers vrijwillig moeten kunnen aanhaken bij sociale voorzieningen. Daarnaast moeten zzp’ers toegang krijgen tot een vrijwillig pensioenfonds en tot de WIA (UWV verzekering) om arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Ook wil D66 het urencriterium veranderen in een omzetcriterium. Zo worden zzp'ers gestimuleerd om te groeien.

Lees op pagina 14 van het verkiezingsprogramma van D66 wat de partij voor deze groep ondernemers wil.

Fiscale gelijkheid

In het partijprogramma van VVD staat dat wettelijke regelingen voor zzp’ers verbeterd moeten worden. Daarnaast wil de VVD dat er meer mogelijkheden moeten komen voor pensioenregelingen en dat zzp’ers ook in aanmerking moeten komen voor de Nederlandse Hypotheekgarantie. De VVD wil het onderscheid tussen grote, kleine en parttime ondernemers verkleinen. Zij moeten een meer gelijke fiscale behandeling krijgen.

Lees op pagina 13, 17 en 38 van het verkiezingsprogramma van de VVD wat de partij voor zzp'ers wil bereiken.