Ondernemerschap centraal tijdens MKB Verkiezingsdebat

Biesheuvel: Mkb'ers zijn toe aan duidelijkheid

26 oktober 2012

Vertegenwoordigers van acht politieke partijen gingen maandag 10 september 2012 met elkaar in gesprek tijdens het MKB Verkiezingsdebat in Den Haag. Centraal in dit debat stond ondernemerschap.

Op 10 september 2012 vond in het hoofdkantoor van MKB-Nederland in Den Haag het MKB Verkiezingsdebat plaats. Kandidaat Tweede Kamerleden Carola Schouten (CU), Eddy van Hijum (CDA), Kees Verhoeven (D66), Bram van Ojik (GroenLinks), Ronald Plasterk (PvdA), Elbert Dijkgraaf (SGP), Sharon Gesthuizen (SP) en Stef Blok (VVD) gingen met elkaar in debat over standpunten die voor ondernemend Nederland van groot belang zijn. In het debat kwamen stellingen over verhoging van de inkomstenbelasting, redding van de euro, marktwerking in de zorg en versobering van de ww aan de orde.  

Toe aan duidelijkheid

Rens de Jong, bekend van BNR Nieuwsradio leidt het debat. Voorafgaand aan de stellingen, geeft hij het woord aan Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland: "Mijn hart klopt enorm van verwachting. Ik ben de afgelopen weken veel het land in geweest om van ondernemers te horen wat er bij ze speelt. Ik heb ontzettend veel vragen aan de Kandidaat Kamerleden. Ik hoop op luid en duidelijke antwoorden. We tellen in Nederland ruim zevenhonderd duizend ondernemers waarvan het grote merendeel mkb’ers zijn en we zijn toe aan duidelijkheid." Na deze introductie gaat het officiële debat van start. Hierin worden vier stellingen behandeld.  

Als mijn partij in de regering komt, verhogen we de inkomstenbelasting

“Klaar ermee”, vindt Hans Biesheuvel. "Na tien jaar lastenverhoging voor ondernemers is het genoeg". GroenLinks en VVD gaan over deze stelling in debat. Volgens Bram van Ojik (GroenLinks) gaat zijn partij de lasten niet verder verhogen. “Werk wordt zwaar belast, milieuvervuiling veel lichter. Wij gaan dat verschuiven met 13 miljard. Goedkopere arbeid, meer belasting op vervuilers. En die zitten niet bij het mkb.”  

VVD'er Stef Blok gaat niet schuiven met belastingen, maar verlagen: vijf miljard euro. Op de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en op spaargeld. “Wij willen een kleinere overheid, die vooral dingen niet doet: niet teveel regels.” Blok wil tegelijk besparen op ontwikkelingssamenwerking. “De overheidsfinanciën moeten op orde komen.” Het debat spitst zich hierna vooral toe op de vraag of hoge inkomens meer moeten betalen. Ja, zegt Van Ojik. “Eerlijker verdelen van de lasten.” Nee, zegt  Blok. “Wie het lef heeft een bedrijf te starten dat goed loopt, gaan wij niet bestraffen.”   

Als mijn partij in de regering komt, steken wij geen geld meer in de redding van de euro.

Biesheuvel, die zelf vele jaren directeur van een technische groothandel was en verfkwasten op de markt bracht, luidt deze stelling in door te vertellen hoe zijn bedrijf groeide dankzij de komst van de euro: "Vanaf 2002 ging de wereld open. Ik kon ineens gaan exporteren. Het zal u Kamerleden ook niet verbazen dat MKB-Nederland voorstander is van een sterke interne, maar ook buitenlandse markt."   

Carola Schouten (ChristenUnie) en Kees Verhoeven (D66) debatteren over deze stelling. Schouten van de ChristenUnie: "Ieder partij die zegt dat we zonder kosten de euro uit kunnen stappen, liegt. De keus voor een Europese Unie is gemaakt en we moeten niet ontkennen dat er problemen zijn. We kunnen er nu voor kiezen om de euro de rug toe te keren, maar we kunnen er ook voor kiezen om landen die niet aan de normen voldoen, gecontroleerd uit te laten stappen."

Verhoeven van D66 zegt juist: "Wij willen ver gaan om de euro en de eurozone bij elkaar te houden. Ons geld staat op europese banken, dat moeten we niet vergeten. Dat geld moet veilig blijven. Dus niet uit de euro stappen, maar controle houden op landen." Verhoeven vindt dat we ervoor moeten zorgen dat er een sterke bankenunie ontstaat die elkaar kan redden. En op zo'n unie moet sterk toezicht gehouden worden. Volgens Verhoeven ontbeekt het juist aan leiding: "Je kunt geen monitaire unie zonder gekozen politieke leiding zijn. Sturing is nodig door goede leiders. Maar eerst moeten mensen het belang van de euro voor hun eigen portemonnee krijgen."   

Als mijn partij in de regering komt, draaien we de marktwerking in de zorg terug

Voor Hans Biesheuvel is dit een zeer belangrijk punt: de zorgkosten. Ondernemers betalen de prijs voor de almaar stijgende uitgaven in de zorg: zij moeten immers de helft van de premie betalen. Ronald Plasterk van de PvdA  gaat het debat aan met Eddy van Hijum van het CDA.

Plasterk steunt de stelling. Hij grijpt in zijn betoog terug op de tijd dat hij in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis werkte. “Alle specialisten waren in loondienst.” Alleen zo garandeer je de beste zorg: geen winstoogmerk voor een behandeling. De hoop op marktwerking bij het experiment met vrije tandartstarieven was een illusie. “Ik kom al jaren bij dezelfde tandarts, ga daar niet mee shoppen.” Van Hijum benadrukt dat beheersen van de zorgkosten het grootste belang is. Het CDA wil miljarden bezuinigen op de zorg. Hoe? “Met een ongelooflijk solidair premiesysteem.” Van Hijum is voorstander van concurrentie tussen aanbieders: “keuzevrijheid voor de patiënt, transparantie en tegengaan van verspilling.” Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor verzekeraars.

Als mijn partij in de regering komt, versoberen we de WW

Ook bij deze stellling is het eerst de beurt aan Biesheuvel om een voorzet te geven: "Modernisering van de arbeidsmarkt. Het huidige kabinet hield zich daar niet mee bezig. Maar we moeten echt naar een weerbare arbeidsmarkt, waarin ondernemers worden gestimuleert om mensen aan te nemen. Ik ben heel benieuwd wat de partijen op dit punt gaan waarmaken."  

Dit standpunt is een debat tussen SGP'er Elbert Dijkgraaf en SP'er Sharon Gesthuizen. Dijkgraaf begint: "Ik ben zelf ondernemer geweest. En ik heb te maken gehad met personeel dat moeilijk te motiveren was. En dan zit je ermee." Hij pleit voor een flexibele arbeidsmarkt. "We moeten af van al die sociale rechten. Het is in het belang van werknemer zelf dat het ontslagrecht versoepelt wordt en dat ze echt het beste van zichzelf moeten laten zien."

Gesthuizen denkt er anders over: "De uitkeringen zijn de afgelopen jaren al versobert. Juist omdat we wilden dat ouderen en mensen die ziek zijn geweest massaal weer een baan zouden zoeken. Maar dat is niet gebeurd. Ik geloof in sociale innovatie: dat je probeert het beste uit je werknemers te halen. Niet door ze wegwerppersonnel te laten zijn."  

Een ondernemer in het publiek vertelt dat hij voor een zieke werknemer 2 jaar ziektegeld moest betalen. Hij vraag Gesthuizen waar de grens ligt: "Er komt geen anderhalve liter uit een literfles. Waar eindigt het?"  "We willen toe naar een verkorting voor kleine ondernemers", antwoordt de politica. "Een kortere periode waarin ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun zieke personeel. Als je een groot bedrijf hebt, is een man minder makkelijker op te vangen. Met een paar mensen in dienst en één langdurig zieke, kan dit het einde van een bedrijf betekenen.  

Op de foto vlnr: Kees Verhoeven (D66), Eddy van Hijum (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP) en Stef Blok (VVD).