Oprichten bv per 1 oktober makkelijker voor ondernemer

Ondernemers nog onbekend met nieuwe bv-recht

04 oktober 2012

Het nieuwe bv-recht geldt per 1 oktober 2012. Met deze wetswijziging moet ondernemen vanuit een bv aantrekkelijker worden. Ook het oprichten van een bv wordt eenvoudiger.

Door de wetswijziging in het bv-recht wordt het gemakkelijker om een bv op te richten. Met het nieuwe bv-recht is een startkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig en vervalt de verplichte bankverklaring en accountantsverklaring. Voor veel starters is vooral dat verplichte startkapitaal nu een flinke belemmering.

Opeisbare schulden

Voor bestaande bv´s gaat door de wetswijziging een aantal zaken veranderen. Het nieuwe bv-recht kent bijvoorbeeld een uitkeringstoets. Hierbij moet het bestuur toetsen of de bv na een uitkering in staat zal blijven om haar opeisbare schulden te betalen. Deze onbekendheid met de uitkeringstoets kan een verhoogd risico op aansprakelijkheid met zich meebrengen.

Aansprakelijkheid bestuur wettelijk vastgelegd

Jan Weijenborg, notaris in Amsterdam en gespecialiseerd in ondernemingsrecht, legt uit wat die uitkeringstoets precies inhoudt. "In de huidige bv-wetgeving kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld op basis van eerdere uitspraken van rechters. In de nieuwe wet is de aansprakelijkheid van het bestuur en de aandeelhouders van de bv in het geval van uitkeringen uit de bv wettelijk vastgelegd. Het bestuur van de bv moet goedkeuring verlenen voor bijvoorbeeld winstuitkeringen aan aandeelhouders en het inkopen van eigen aandelen door de bv. Het bestuur moet de goedkeuring weigeren als het weet of kan voorzien dat de vennootschap na uitkering haar opeisbare schulden niet meer kan betalen. Het bestuur moet hierbij tenminste een jaar vooruit kijken. Als de bv na een dividenduitkering haar opeisbare schulden niet meer kan betalen, zijn de bestuurders die dat op het tijdstip van uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien persoonlijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan inclusief de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering."

Eenmaanszaak, vof of bv?

Veel ondernemers ondernemen nu vanuit de rechtsvormen eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap. Wat is het advies van Weijenborg aan ondernemers? "Dat het zeker niet onverstandig is om voor een bv als rechtsvorm voor je bedrijf te kiezen. De drempel om voor een bv te kiezen is nu heel laag. Het startkapitaal hoeft niet langer 18.000 euro te zijn. Bovendien ben je bij een bv als rechtsvorm, in beginsel niet zelf persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Bij een eenmanszaak of vof is dat wel het geval."

Meer weten?

Download het infoblad over het nieuwe bv-recht hieronder bij downloads.