'Webmodule vervangt VAR voor zzp'ers'

Staatssecretaris Frans Weekers wil definitie 'zzp'er' overbodig maken

02 februari 2016

Een webmodule die het bestaande proces van een VAR vervangt, zorgt voor meer duidelijkheid voor opdrachtgevers en zzp'ers. Dat denkt staatssecretaris Frans Weekers van Financiën.

Let op: per 1 mei 2016 verandert de VAR in de wet dba. Lees hier alles over de nieuwe wet. 

Dat schrijft hij in een brief naar de Tweede Kamer. Hij denkt daarmee een wettelijke definitie van het begrip zelfstandige zonder personeel overbodig te maken. Een groot deel van de zzp'ers verricht werkzaamheden die volgens de staatssecreatis vergelijkbaar zijn met die van een werknemer. "Maar ze onderscheiden zich op het gebied van rechten en plichten. Daarom is het voor iedere werkende van belang of zijn arbeidsrelatie valt onder werknemerschap of ondernemerschap. En een opdrachtgever moet weten of hij loonbelasting en premies volksverzekeringen moet inhouden en premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet af moet dragen." De staatssecretaris pleit daarom voor een scherpe scheidslijn tussen werknemer en ondernemer.   

Webmodule

Staatssecretaris Weekers denkt dat de ontwikkeling van een webmodule uitkomst kan bieden, waarbij opdrachtgevers en zelfstandigen zelf de beoordeling van de arbeidsrelatie kunnen toetsen. "De webmodule biedt daarmee transparantie en zekerheid over de uitleg van de Belastingdienst en de jurisprudentie over de kwalificatie van de arbeidsrelatie." Hierdoor vindt de beoordeling van de arbeidsrelatie niet meer buiten de aanvrager plaats.

Herstel balans opdrachtgever en -nemer

Het kabinet wil hiermee de balans tussen de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer herstellen. "De opdrachtgever moet weer verantwoordelijk worden voor een juiste weergave van de feiten en omstandigheden waar hijzelf doorslaggevende invloed op heeft." Verder hoopt Weekers dat hiermee het onderscheid tussen werknemer en ondernemer beter tot uitdrukking komt. "Daarom is er een plan van aanpak gemaakt om de handhaving van de huidige VAR te versterken en het misbruik en onjuist gebruik terug te dringen."

Testversie in 2013

De bedoeling is dat de komst van deze module geen onnodige belemmerende arbeidsmarkteffecten, administratieve lasten en nalevingskosten met zich meebrengt. In het voorjaar van 2013 is een testversie klaar, die wordt onderzocht op bovenstaande onderdelen.

VAR-verklaring

Als zzp'er ben je niet verplicht een VAR aan te vragen, al wordt het wel vaak geëist door opdrachtgevers. Hij krijgt hiermee de duidelijkheid of hij verplicht is om loonbelasting en sociale premies te betalen over de werkzaamheden die je uitvoert. Je hebt vier typen VAR-verklaringen: VAR ROW, VAR Loon, VAR WUO en VAR DGA. Alleen bij een VAR WUO (winst uit onderneming) ziet de Belastingdienst je 100 procent als zelfstandig ondernemer en hoeft je opdrachtgever geen loonbelasting of premie volksverzekeringen in te houden.

Heeft de zzp'er die ik inhuur wel de juiste verklaring?

Als je met freelancers werkt, is het aan te raden om alleen te werken met mensen die een VAR-verklaring hebben. Alleen als ze een VAR WUO of VAR DGA hebben, kun je er volledig vanuit gaan dat je de freelancer niet als werknemer hoeft te behandelen wat betreft de wet op loonbelasting en de werknemersverzekeringen.