Succes anno 2012, wat is het geheim?

Column | Ondernemers met een authentiek verhaal

23 oktober 2012

Ondernemerscongressen. Met het vallen van de bladeren barsten ze weer in volle hevigheid los. Plenaire settings waarin je als ondernemer in twee, drie of vier stappen de fijne kneepjes krijgt aangereikt hoe je succes krijgt, hoe je aan de top komt te staan. Waarheid of waanzin? Jij mag het zeggen.

Het geheim van succes

Succes anno 2012, wat is daar het geheim van? Is dat te vinden in de oraties tijdens grote events van ‘bekende koppen’ of zijn dat de workshops op regiobijeenkomsten van Sjakie om de hoek, die handen vol bekende tips opsomt over het effectief inzetten van allerlei digitale tools om mensen te bereiken met je boodschap. De sleutel ligt in mijn optiek in het feit of we hier te maken hebben met kunstjes of een authentiek verhaal. Oftewel, toegevoegde waarde leveren gaat verder dan de kreet ‘MVO’. Op het punt waar je mensen weet te raken, te boeien en te binden gaat aanhoren over in luisteren. Met je persoonlijke verhaal komt je bedrijvigheid uit de anonimiteit. Kleur bekennen is dan wel een eerste vereiste. Vraag is of je klaar bent voor de naakte waarheid.

Kernwaarden van je bedrijf

Met regelmaat kom je ze tegen, de kernwaarden van een bedrijf. Kwaliteit, professionaliteit, het houden van mensen en deskundigheid in zaken. Mooie woorden aan de wand in een met goud omrand lijstje, tentoon gesteld als welkomskreet in de lobby menig bedrijf bij jou in de buurt. Raak je in gesprek met middlemanagement of direct uitvoerenden op de bedrijfsvloer, dan kan het zomaar gebeuren dat het randje niet meer goud-, maar zilverkleurig wordt. In klagen zijn we goed als Nederlanders, maar het zal je niet ontgaan dat menig uit te dragen bedrijfswaarden eerder kretologie zijn, dan zwaar doorleefde bedrijfswaarden, diep verankerd in alle werkprocessen. Cynisme voert dan al snel de boventoon en waarden worden eerder een bedreiging, belemmering en niet zelden een wassen neus. Dit laatste vooral vanwege een gebrek aan lef bij de directie.

Goed voorbeeld

Communiceren. Daar gaat het om. Een onderscheidend geluid laten horen in de markt. Niet zelden met inhuur van talent van buiten die zijn sporen verdiend heeft. Olympisch goud, wie wil dat niet?! Nou, heel simpel, de medewerker, de klant, de toeleverancier. Die vragen vaak om heel andere zaken. Die zijn gebaat bij goed voorbeeldgedrag van de bedrijfsleider, het managementteam of directeur. Zeg je een passie voor mensen te hebben, waarom blijft het dan de eerste twee weken na ziekmelding stil? Ben je ‘transparant’ als bedrijf waar staat dan het directe telefoonnummer van medewerkers op de website. Heb je een ‘platte’ organisatie, waarom staan er dan bordjes ‘directie’ pal naast de deur van je bedrijf en loopt de secretaresse door storm en regen helemaal naar de andere kant van het parkeerterrein?

Onderscheidend vermogen

Het kan anders. Authentiek ondernemen leer je in vier stappen. Dat begint met de keuze of je daadwerkelijk onderscheidend wilt zijn. Niet alleen op papier, maar ook in de dagelijkse praktijk. Bedenk dus ook welke kernwaarden een toegevoegde waarde vormen voor jouw doelgroep. Kretologie is verboden, dus als tweede stap beschrijf je welke definitie bij jouw gekozen kernwaarden hoort. Wat versta je eronder en hoe komen ze tot uiting in je dienstverlening? Geen mens blinkt uit op alle fronten, dus het is belangrijk je bedrijfsprocessen te begrenzen. Waar begint en waar eindigt je verantwoordelijkheid? Tot op welk niveau mag de klant rekenen op service van de zaak? De vierde en laatste stap is het bekrachtigen van gekozen, beschreven en begrensde waarden. Oftewel, laat zien dat de waarden feitelijk gelden. Toon het niet alleen in je bedrijfsuitingen, maar manifesteer het ook in je pre-sales gesprekken, tijdens leveringen en in de after sales. Laat woord en daad hand in hand gaan en wees daarbij authentiek.

Crisis voorbij

De economische omstandigheden lijken wisselvallig. Er schijnt op sommige vlakken sprake te zijn van grotere mate aan concurrentie. Er is schaarste aan middelen en ook beleggers en investeerders leggen druk op het ondernemerschap. Juist daarom is het zo belangrijk om de vier stappen van waardevol ondernemen te doorlopen. Geen mens wil zaken doen met een bedrijf vol gebakken lucht. Juist in crisistijd telt die persoonsgebondenheid en is de anonimiteit de doodsklap. Kies, beklink, begrens en bazuin waar je als ondernemer en bedrijf voor staat en maak het waar!

Auteur

Maarten Verhoef