Meer export dankzij social media

Column | Social media internationaal inzetten

10 december 2015

Ook in exportland zijn social media op dit moment een hot item. Je hoort en leest dat je mee 'moet' doen met Twitter, LinkedIn en Facebook, omdat je anders de boot mist. Maar wat zijn realistische verwachtingen?

Social media zijn online platformen waar gebruikers op basis van interactie en dialoog, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen (bron: Wikipedia). Hoewel het internet als marketing- en salesmedium nog maar vrij recent ontwikkeld is, hebben social media ook al een ‘geschiedenis’. De technische ontwikkelingen van de laatste jaren (meer breedband, toegenomen laptopgebruik, opkomst smartphones, etc.) hebben ervoor gezorgd dat er een hausse aan socialmediagebruik is ontstaan. De bekendste platformen zijn Facebook, LinkedIn, You Tube en Twitter. Dat wil niet zeggen dat dat ook voor jou de beste media zijn. Ook weblogs en fora zijn vormen van social media en bijvoorbeeld op Yahoo zijn vele ‘usergroups’ al meer dan tien jaar (sociaal) actief. Wanneer je als exporteur een intranet (login-omgeving) voor bijvoorbeeld je distributeurs ter beschikking hebt waar ze vragen en berichten achter kunnen laten, ben je ook met een vorm van social media bezig.

Voordelen en nadelen Deelnemen aan social media kan de volgende voordelen met zich meebrengen, zowel op niveau exporteur - exportpartner als exporteur - eindklant:

 1. Meer verbondenheid en kennisuitwisseling tussen klant & bedrijf

 2. Vraag en antwoord (feedback) over bedrijf, merk, product of branche

 3. Klantenservice efficienter en goedkoper maken (gebruikers helpen gebruikers).

 4. Netwerken (b2b)

 5. Nieuws verzamelen en verspreiden

 6. Interne samenwerking

 7. Vergroten van je naamsbekendheid

 8. Meer bezoekers trekken naar je website

Uit een onderzoek van ManagementSite blijkt dat bijna 80 procent van de bedrijven teleurgesteld is over de effecten van social media. Nadelen aan het gebruik van social media zijn:

 1. Sommige kanalen zijn erg arbeidsintensief (Twitter, deelname aan Usergroups)

 2. Veelal een lange adem nodig voordat het (meetbaar) rendement oplevert.

 3. Het gaat vaak om een persoonlijke benadering. Hoe voorkom je dat je medewerker zijn status en netwerk (‘volgers’) meeneemt als hij je bedrijf verlaat?

 4. Wie mag wat publiek maken? Er is op socialmediagebied door gebrek aan ervaring nauwelijks beleid ontwikkeld.

 5. Braindrain: je moet oppassen teveel kennis prijs te geven over mensen, markten, producten en productontwikkeling.

Strategieontwikkeling Op dit moment zijn veel ondernemers actief op platformen als Facebook, LinkedIn, Youtube en Twitter, zónder dat ze beleid en doelstellingen hebben geformuleerd. Vergeet niet dat social media ook onderdeel zijn van een normale internetmarketingstrategie. Formuleer heldere doelstellingen en vraag jezelf af hoe social media passen binnen de andere (internet-)marketingactiviteiten die je al uitvoert? Een versterking van de huidige (internet-)marketingactiviteiten moet namelijk voorop staan. Voor welke doelgroep(en) ga je social media ontwikkelen, hoeveel tijd en budget maak je daarvoor vrij? En last but not least: welke SMPI’s (Social Media Performance Indicators) formuleer je?

Concurrentieanalyse & Uitvoering Ook op socialmediagebied hoef je niet zelf het wiel uit te vinden. Zoek een paar concurrenten in je sector en analyseer hun activiteiten. Op welke social media zijn ze actief, wie zijn hun volgers, hoe frequent onderhouden ze het contact met de markt via bijvoorbeeld Tweets en postings, is één persoon verantwoordelijk of zijn meerdere personen betrokken in de uitvoering? Op basis van een concurrentieanalyse zal een goed beeld ontstaan hoe je eigen socialmediastrategie ontwikkeld kan worden.

Je klant op social media Juist op socialmediagebied is de klant van (nog groter) belang. De eindklant is meestal (privé) intensief bezig met social media en heeft al een grote learning curve doorlopen. Klanten hebben op social media maar beperkt aandacht voor bedrijven, maar uit wereldwijd onderzoek komt naar naar voren dat klanten welwillend staan ten opzichte van verzoeken om mee te denken over bijvoorbeeld productverbetering. Co-creation is hierbij het toverwoord. Gebruik de input van je (potentiële) klanten voor product- en marktontwikkeling.

Net als bij een reguliere internetmarketingstrategie is ook bij social media de kernvraag; hoe en waar zoekt mijn (potentiële) klant op internet? Veel ondernemers beginnen met social media zonder dat ze deze vragen gesteld en beantwoord hebben. Ga als bedrijf eerst van een x-aantal klanten in kaart brengen wat ze al doen op social media, waar ze zich bevinden én, heel belangrijk, met welke (zakelijke) onderwerpen ze zich bezig houden. Jij als ondernemer kan vervolgens de boodschappen op social media beter afstemmen op datgene waar je klant (al) mee bezig is. Natuurlijk mag je ook over jezelf en je nieuwe producten communiceren, maar uitgangspunt blijft om zoveel mogelijk op de belevingswereld van de klant aan te sluiten. Op aanbod gestuurde boodschappen zit je klant niet te wachten.

Waar zoekt je klant? Naast de grotere bekende media als Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn zijn er vaak nog (land)specifieke weblogs, usergroups en fora waar je lanten met elkaar van gedachten wisselen. Bekijk per locatie welke actie je moet ondernemen en hoe een actie omgezet moet worden: wie maakt bijvoorbeeld het bedrijfsprofiel in Facebook aan, welk beeldmateriaal plaats je op YouTube, wie mengt zich in ‘gesprekken’ op Usergroups, wie twittert namens het bedrijf, maak je ook een profiel in landspecifieke social media zoals Xing in Duitsland en Tuenti in Spanje?

Meten Met SPMI's kun je een vinger aan de pols houden als het gaat om inspanning versus opbrengsten. Vanuit een stand-0 meting en een concurrentie-analyse kun je rationele cijfermatige doelen vaststellen: hoeveel meer volgers wil je hebben, hoeveel meer contacten wil je aanknopen, hoeveel meer bezoekers wil je op de website hebben en hoeveel aanvragen en projecten moeten deze bezoekers genereren? Na een van tevoren vastgestelde periode analyseer je met hoeveel uur inzet en welke financiële middelen, je welke resultaten bereikt hebt: heb je meer omzet gerealiseerd, heb je (meer) bezoekers gekregen via doorlinks uit je Twitter-berichten, heeft je klantenservice minder telefoontjes gehad? Mochten je doelstellingen niet gehaald hebben, dan wordt in ieder duidelijk wat je wél bereikt hebt met welke inspanningen. Dit is een uitgangspunt voor verdere activiteiten. 

Naast het meten van harde cijfers kan het gebruik van social media ook ingezet worden om je naamsbekendheid (branding) te vergroten. Dit is moeilijker te meten en moet eerder op basis van gevoel rendement opleveren en moet een bijdrage leveren aan de (innovatieve) status van een onderneming in zijn markt. 

Actie Hoewel verschillende (bekende) socialmediakanalen zich bij vele bedrijven nog (als omzetgenerator) moeten bewijzen, zijn er voorbeelden van B2B exportbedrijven die deze kanalen al met succes inzetten. Om eenvoudig een begin te maken, kun je een onderscheid maken tussen social media die met weinig moeite te bewerken zijn en social media die meer tijd kosten. Minder moeite kost bijvoorbeeld een bedrijfsprofiel aanmaken op LinkedIn, filmpjes plaatsen op YouTube en het plaatsen van presentaties op Slideshare. Meer tijdsinspanning kost twitteren, participeren in Usergroups en het onderhouden van je Facebook-profiel. Voordeel is dat inmiddels verschillende social media met elkaar geïntegreerd zijn zodat een posting op LinkedIn bijvoorbeeld meteen een tweet is en een status-update op Facebook.

Alle begin is moeilijk maar wanneer inspanningen op social media gebied goed gemeten worden, zullen de resultaten een motivatie vormen voor verdere activiteiten zodat je niet op basis van een hype meegaat in de massa zonder dat het resultaat oplevert.

Auteur

Geert J Nijkamp