‘Nederland heeft jonge ondernemers hard nodig’

Stichting Jong Ondernemen en BizWorld fuseren

22 oktober 2013

Nog meer leerlingen op jonge leeftijd enthousiast maken voor het ondernemerschap. Dat willen stichting Jong Ondernemen en Bizworld bereiken door samen verder te gaan. Voor het mkb ook verstandig, want veel bedrijven krijgen in de toekomst te maken met opvolgingsproblemen.

Whitepaper Eerste Hulp bij Bedrijfsovername

De stichtingen Jong Ondernemen en BizWorld zijn gefuseerd. Jong Ondernemen biedt al meer dan twintig jaar jongeren unieke programma’s om leerlingen en studenten te leren ondernemen, van basisonderwijs tot universiteit. BizWorld maakt simulaties van de werking van een bedrijf speciaal gericht op leerlingen in groep acht van de basisschool. “Door deze samenwerking kunnen we samen veel krachtiger de markt betreden”, zegt voorzitter van Jong Ondernemen Han de Ruiter (foto). Beide stichtingen gaan verder onder de naam Jong Ondernemen.

Learning by doing

Jong Ondernemen wil dat leerlingen en studenten minimaal één keer in hun schoolcarrière met ondernemerschap te maken krijgen. Op de lagere school is dat bijvoorbeeld door het spelen van een ondernemersspel waar kinderen spullen verkopen. De Ruiter: “Op het mbo en hbo gaat het zelfs al zover dat jongeren een bedrijf opstarten en met alle facetten die daarbij horen te maken krijgen. Dus het openen van een bankrekening, het schrijven van een ondernemingsplan en het zoeken naar leveranciers en klanten. Niet alleen krijgen ze les van een docent, maar ook praktijkbegeleiding van een ondernemer zelf die als bedrijfsbegeleide optreedt. ‘Learning by doing’ , noemen we dat.”

Bedrijfsopvolging

Uit onderzoek van Ernst en Young kwam onlangs naar voren dat veel familiebedrijven kampen met een opvolgingsprobleem. Stichting Jong Ondernemen vindt het daarom des te belangrijker dat jongeren op vroege leeftijd met ondernemerschap in contact komen om later bestaande bedrijven over te nemen: “We zien dat steeds meer bedrijven geen opvolgers hebben en het is niet goed voor onze economie als bedrijven ter ziele gaan. Als Nederland welvarend wil blijven, hebben we jongeren nodig die het een uitdaging vinden om die bedrijven over te nemen.”  

Vrijwillige ondernemers

Jong Ondernemen zet zich niet alleen in om scholen in Nederland te bereiken, maar ook ondernemers zelf. “Zij zijn de juiste personen om te leren over ondernemerschap. Daarom roepen we ondernemers op om als vrijwilliger op scholen op te treden naast de docenten.”

Waar gaat Jong Ondernemen hard voor werken nu de fusie een feit is? De Ruiter: “In de eerste plaats willen we nog meer scholen benaderen om leerlingen en studenten aan onze programma’s deel te laten nemen. In de tweede plaats roepen we ondernemers op zich aan te melden als begeleider. Zij zijn immers de ambassadeurs van het ondernemerschap. In de derde plaats blijven we hard zoeken naar samenwerkingspartners waardoor we nog meer ondernemers en studenten kunnen bereiken. Door onze samenwerking met MKB-Nederland bijvoorbeeld, komen we veel in contact met ondernemers in diverse regio’s in Nederland.”

Concrete doelen

Met deze fusie hoopt Jong Ondernemen in korte tijd flinke stappen te maken. De Ruiter: “De effecten worden op de langere termijn pas zichtbaar, maar we hopen over een jaar toch een verdubbeling te hebben gemaakt van het aantal leerlingen en studenten dat we tot nu toe in contact brachten met ondernemerschap. De teller staat nu op 35-duizend jongeren. Volgend jaar hopen we de 70-duizend te hebben bereikt.”

Per 1 januari 2013 neemt Han de Ruiter afscheid als voorzitter van Jong Ondernemen. Hij wordt opgevolgd door Hubert Deitmers.