Weblog Hans Biesheuvel: We mean business

Deel 3 weblog Hans Biesheuvel op Missie Brazilië

16 april 2013

Voorzitter van MKB-Nederland, Hans Biesheuvel, maakt deel uit van de Nederlandse afvaardiging tijdens de economische handelsmissie naar Brazilië. Deel 3 van zijn weblog.

Alweer een prachtige dag achter de rug. Gisteren begonnen we op de universiteit van Ribaeiro Preto met een seminar over de toekomst van de voedselproduktie. Brazilië en Nederland zijn beiden grootmachten op agrarisch gebied; beide landen zijn actief betrokken bij de voedselvoorziening van de steeds groeiende wereldbevolking.

Productie vervijfvoudigd

Brazilië maakte de afgelopen tien jaar op dit vlak een enorme boost door: de productie is vervijfvoudigd. Het is niet voor niets dat The Economist onlangs schreef dat de rest van de wereld op landbouwvlak van Brazilië kan leren. Uit alles blijkt dat duurzaamheid hier hoog in het vaandel staat. 'Produce more with less' is het adagium. Prinses Maxima sluit het seminar af en concludeert dat het er op lijkt dat landbouw eindelijk de aandacht begint te krijgen die het verdient. Er liggen veel kansen voor samenwerking tussen Nederlandse en Braziliaanse bedrijven.

Verder praten met ondernemers

Daarna gaan we naar CRV Lagoa, een coöperatie, die zich bezig houdt met rundveeverbetering. Het Nederlandse bedrijf heeft een fokprogramma voor stieren. Het bedrijf doet het ontzettend goed in Brazilië. Ze hebben honderdveertig fokstieren van zo'n 35 verschillende rassen in melk en vleesvee. Deze produceren het zaad voor koeien die meer vlees of melk produceren, minder voedsel nodig hebben en beter bestand zijn tegen ziekten. We krijgen een een rondleiding en wonen daarna een ceremonie bij waarbij twee fokstieren worden geëerd. Ik mag ze, samen met het kroonprinselijk paar, een dekje over de rug leggen. Best wel spannend, de beesten wegen meer dan twaalhonderd kilo! Leuk ook te horen dat de Nederlandse manager zijn personeel zo nauw betrekt bij deze ceremonie. Ze zijn allemaal op het bedrijf, terwijl het eigenlijk een feestdag is in Brazilië en ze dus eigenlijk een vrije dag hebben.

> Bekijk een film over het bezoek aan CRV Lagoa in de Special Brazilië

Samenwerkingsovereenkomst

We vertrekken vervolgens naar vliegtuigbouwer Embraer waar we een samenwerkingsbijeenkomst ondertekenen met betrekking tot het gebruik van windtunnels. In Sao Paulo begint onze derde dag met een korte briefing met de minister, staatssecretaris, consul-generaal en ambassadeur. We spreken de dag van vandaag door. Goed om de klokken even gelijk te zetten, we gaan een drukke dag tegemoet.

Waste management

We beginnen met een bezoek aan het Museu da Casa Brasiliera, waar we een expositie, waste to waste, bezoeken en in het kader hiervan spreken over de marktkansen van Nederlandse bedrijven in Brazilië op het vlak van waste management. Met zijn grote bevolkingsomvang heeft Brazilië uiteraard ook een enorme hoeveelheid afval. Daarvan wordt slechts een klein gedeelte gerecycled. De nieuwe afvalwetgeving verplicht gemeenten en deelstaten om op korte termijn een afvalplan gereed te hebben. Ook hier kansen dus voor het Nederlandse bedrijfsleven, dat internationaal voorop loopt op het vlak van gescheiden inzameling, hergebruik en verwijdering.

We mean business 

Vervolgens gaan we naar FIESP. Dit is de belangrijkste ondernemingsorganisatie  in deelstaat Sao Paulo. Tijdens een seminar over science en technology wordt gesproken over de biobased economy. Hier spreekt onze prins over een door hem geliefd onderwerp: 'Green growth is the only way forward'. Zijn laatste woorden zijn mij uit het hart gegrepen: 'This is not  just a royal visit. We mean business!'

Relatie met Brazilië

Tijdens de lunch zit ik naast een van de directeuren van FIESP en we maken de afspraak dat FIESP deel zal nemen aan de week van de Ondernemer in april volgend jaar. Goed om de relatie met Brazilië vast te houden en het biedt bovendien de kans aan ondernemers die er dit keer niet bij waren om relaties te leggen of aan te halen met ondernemers in Brazilië.

Weblog Hans Biesheuvel in Brazilië deel 1: Vertrouwen

Weblog Hans Biesheuvel deel 2: Eerste deal na lange vlucht

Lees alles over de Handelsmissie Brazilië in de Special Brazilië