Hangout handelsmissie Brazilië - zes maanden later

Wat heeft de grootste handelsmissie ooit opgeleverd?

16 april 2013

Dirk Jan Kootstra ging in november 2012 mee met de handelsmissie naar Brazilië. Wat heeft het hem nu opgeleverd? Robert Verhoeve, Nederlands ondernemer in Brazilië, en Mathijs Affourtit en Hans Peter Poelstra van het Amsterdam Research Project dat onderzoek doet in Brazilië, praten in de MKBuzz tijdens de Week van de Ondernemer 2013 mee.