'KvK gaat startende ondernemer toetsen én inschrijfgeld vragen'

Een-op-eengesprekken moeten schijnzelfstandigheid voorkomen

27 juni 2017

50 euro startgeld én een verplicht toetsingsgesprek. Dat is wat startende ondernemers voortaan te wachten staat als ze zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

In vijf stappen een bedrijf starten

Tenminste, als het aan de PvdA, VVD en SP ligt. Ze hebben minister Kamp van Economische Zaken hierom gevraagd in een motie, schrijft het Financieele Dagblad. Ook het CDA is voor een inschrijfvergoeding.

Toetsingsgesprek en 50 euro

Een nieuwe wet moet het mogelijk maken voor de Kamer van Koophandel om een onkostenvergoeding te vragen aan nieuw inschrijvende ondernemers. Ook kan de KvK starters voortaan verplichten om deel te nemen aan een toetsingsgesprek, waarmee ze schijnzelfstandigheid en ondoordacht ondernemerschap hopen te voorkomen. Startende ondernemers voortaan 50 euro laten betalen, is volgens PvdA, VVD en SP niet meer dan redelijk. Dit bedrag vormt volgens hen een bijdrage in de kosten van de dienstverlening voor starters van de KvK.

'Boete voor ondernemerschap'

Niet alle partijen zijn voor deze inschrijfvergoeding en een-op-eengesprekken. D66-leider Alexander Pechtold noemt het een 'boete voor ondernemerschap'. Volgens partijgenoot Kees Verhoeven is de vergoeding helemaal niet nodig, aangezien de overheid sinds de afschaffing van de verplichte heffing voor de KvK, het handelsregister uit algemene middelen bekostigt.

Heffing KvK

Sinds januari 2013 is de verplichte heffing voor ondernemers voor de Kamer van Koophandel afgeschaft. Dit jaarlijks terugkerende bedrag van gemiddeld 40 euro, vormde voor veel ondernemers een ergernis. Het besluit om de heffing af te schaffen, stemde ondernemers tevreden. "We horen al jarenlang gemor van onze leden over de verplicht te betalen heffing aan de KvK," aldus MKB-Nederland en VNO-NCW destijds. 

Auteur

Lenneke Arts