High-techmissie naar Azië

Innovatie & business development missie Zuid-Korea en Taiwan

18 november 2013

Bedrijven uit de sector high-tech systemen en materialen gaan op economische missie naar Zuid-Korea en Taiwan. De missie vindt van 17 tot 22 november plaats.

In November organiseert AgentschapNL in samenwerking met FME-CWM, Brainport Development en Brainport Eindhoven een technologie, innovatie en business development missie naar Zuid-Korea en Taiwan onder de vlag van de TopSector High Tech Systemen en Materialen (HTSM).

Voor verschillende technologieën en toepassingen in de High Tech Sector wordt een interessant programma opgezet met onder meer bedrijfsbezoeken, matchmaking en seminars.

Binnen de TopSector HTSM zijn Zuid-Korea en Taiwan doellanden waarvoor een lange termijn strategie is opgesteld. Dit zijn landen waar wij als Nederland het verschil kunnen en willen maken. Deze landen onderscheiden zich op de volgende gebieden: 

 • Een groeiende handelsrelatie met Nederland

 • Zeer interessant voor kennisuitwisseling met kennisinstellingen en ondernemingen

 • Technisch hoog opgeleid personeel en interesse in technologie- en onderzoekssamenwerking

 • Interesse voor opzetten vestigingen in Nederland door partijen in Zuid-Korea en Taiwan

Voor wie is deze missie interessant?

De missie is geschikt voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de high tech systemen en materialen sector.

Het programma is met name interessant voor organisaties die onderzoek plegen of producten/diensten leveren op het gebied van bijvoorbeeld nanotechnologie, semiconductors, megatronica en fotonica.

Deze missie is een gecombineerde innovatie en business development missie. Ben je van plan je eerste stappen op de Zuid-Koreaanse en/of Taiwanese markt te zetten, of ben je actief in deze landen en wil je dit een boost geven? Dan is deze missie zeer geschikt voor jou. Heb je interesse in marktverkenning, wil je inzicht verkrijgen in de High Tech Sector of ben je op zoek naar kennisdeling? Ook dan heeft het programma meer dan genoeg aanknopingspunten.

Wat kunt u verwachten?

Deze missie geeft je in korte tijd veel inzicht over de kansen en mogelijkheden in Zuid-Korea en Taiwan betreffende de High Tech Sector en brengt je in direct contact met relevante partijen. Hieronder tref je de verschillende activiteiten die de missie omvat (de voorgenomen activiteiten kunnen enigszins wijzigen).

 • Collectieve bezoeken aan private en publieke (universitaire) partijen op het gebied van High Tech.

 • Collectieve meetings met relevante partijen voor business development en kennisuitwisseling.

 • Seminars over mogelijkheden tot samenwerken en de bijbehorende kansen en uitdagingen.

 • Netwerkrecepties die jou de mogelijkheid bieden diverse relevante partijen te ontmoeten.

 • Individuele match making afspraken op maat met voor jou relevante partijen in Zuid-Korea en Taiwan

 • Kennisdeling en mogelijke samenwerking met de Nederlandse organisaties binnen de delegatie. Door de sectorbenadering kom je automatisch in contact met interessante organisaties uit je branche.

 • Aanwezigheid, begeleiding en ondersteuning van AgentschapNL, FME, Brainport Development en Brainport Eindhoven.

 • Namens het ministerie van Economische Zaken zal de plv. DG Bedrijfsleven en Innovatie onderdeel uitmaken van de delegatie.

Aanmelden

Je kon je tot 18 september 2013 aanmelden voor deze missie.

Kosten voor deelname aan de missie bedraagt € 950,- (excl. BTW) per bedrijf, per bedrijf kunnen maximaal twee deelnemers zich inschrijven. Reis- en verblijfskosten en eventuele vertaaldiensten zijn voor eigen rekening.

Je aanmelding kun je sturen naar Chantal Mas. Voor deelname aan de matchmake-events vragen wij je ook de volgende documenten mee te sturen:

 • Je bedrijfs-/productpresentatie

 •  Je Engelse CV

Auteur

Marlou Visser