'Zzp'er wordt gespaard door kabinet'

Zelfstandigenaftrek blijft mogelijk toch bestaan

05 september 2013

Het kabinet zal de fiscale maatregelen voor zelfstandige ondernemers versoberen op Prinsjesdag. Althans, volgens voorspellingen van de VVD.

In vijf stappen een bedrijf starten

Volgens het VVD-ondernemersplatform 'Lef Moet Lonen' melden 'Haagse bronnen' dat staatssecretaris Weekers de in het regeerakkoord afgesproken bezuiniging op de zelfstandigenaftrek intrekt. Het gaat daarbij om een half miljard euro.

Petities zelfstandigenaftrek

Het verdwijnen van de zelfstandigenaftrek heeft veel onrust veroorzaakt onder zelfstandige ondernemers. Duizenden van hen tekenden petities tegen de maatregelen en zochten steun bij belangenorganisaties.  

Aanpassing bezuinigingsplan

Volgens het platform, dat rechtstreeks contact beoogt tussen ondernemers en de Tweede Kamerfractie van de VVD, zal Weekers een plan presenteren met bezuinigingen voor ondernemers van een bedrag van 300 miljoen euro. "Maar dan als onderdeel van het totale bezuinigingspakket van 6 miljard euro," is te lezen op de website.

Schijnzelfstandigheid

Verder is de verwachting dat Weekers een onderzoek zal aankondigen naar oneigenlijk gebruik van de zzp-regeling. De bedoeling het aantal gevallen van schijnzelfstandigheid in kaart brengen, waarbij een ex-werknemer als zelfstandig ondernemer bij zijn oude werkgever aan de slag gaat.

Auteur

Lenneke Arts