Beter resultaat door slim ondernemerschap

Doelstellingen MKB-ondernemers 2007: omzetstijging en groei klantenbestand

15 december 2009

Zelfstandige ondernemers in Nederland verwachten meer rendement uit hun onderneming te halen. Ze verwachten meer inzicht te krijgen in hun bedrijfsvoering, om daarmee efficiënter te ondernemen. De belangrijkste doelstellingen voor 2007 zijn: omzetstijging bij bestaande klanten en groei van het aantal klanten. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het jaarlijkse MKB-trendonderzoek van MKB Adviseurs.

MKB Adviseurs is het adviesbureau dat is gelieerd aan MKB-Nederland, en de GIBO Groep. Het onderzoek is uitgevoerd onder de abonnees van de digitale nieuwsbrief van beide organisaties. Ruim 850 ondernemers deden mee aan deze enquête, 200 meer dan het jaar ervoor. Het afgelopen jaar hebben MKB’ers vooral geïnvesteerd in het eigen ondernemerschap en de eigen organisatie, waardoor dit jaar de focus ligt op het vergroten van het inzicht en de efficiency.

Personeel

Van alle respondenten geeft 33% aan het personeelsbestand te willen uitbreiden. Ondanks de verbeterde economische omstandigheden is dit 4% minder dan aan het begin van 2006. Ondernemers hebben minder behoefte aan nieuw personeel, omdat ze veel verwachten van het optimaal benutten van de capaciteiten van het bestaande personeel.

Overname

Gezien de vergrijzing van het ondernemersbestand is gevraagd of de ondernemers van plan zijn een bedrijf of bedrijfsactiviteit over te nemen. Een procent minder dan vorig jaar (14%) van alle respondenten beantwoordt deze vraag positief. Met name in de sector horeca&toerisme, detailhandel food en de zorg bevinden zich de meeste potentiële overnemers.

Bron: MKB Adviseurs