Internationaal ondernemen? Laat je marketingboodschap vertalen!

Column Nathalie van Vianen | TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland

19 april 2018

Om succesvol te zijn, moet een marketingboodschap de aandacht van jouw klanten trekken en hen effectief overtuigen dat zij jouw product of dienst nodig hebben, ook wanneer je over de grenzen wilt uitbreiden. Dan moet je je uitingen vertalen, maar dat is nog niet zo simpel. Wat in eigen land goed werkt, betekent niet zomaar dat het in een ander land ook werkt.

De Ondernemerskalender 2019

Marketing is simpel gezegd de boodschap die je wilt overbrengen naar (potentiële) klanten om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Een marketingboodschap is van grote invloed op de manier waarop consumenten een merk bekijken. Een goede vertaling is dus essentieel. 

Cultuur

Je Nederlandse marketingboodschap letterlijk vertalen is geen goed idee. Doorgaans blijven subtiliteiten, woordspelingen en humor niet behouden wanneer een marketingboodschap letterlijk van de ene naar de andere taal wordt vertaald. Lokalisatie is dan ook van vitaal belang. Letterlijk betekent dit plaatsbepaling, maar in de vertaalindustrie betekent het dat een tekst wordt aangepast aan de taal en cultuur van een bepaald land of gebied. En vooral cultuur speelt in deze een grote rol.

Omdat taal en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moet de vertaler zorgvuldig overwegen hoe bepaalde zinnen of uitdrukkingen worden begrepen door de native speaker die de boodschap onder ogen krijgt. Vertalingen van marketingboodschappen kunnen leiden tot grote successen als ze goed zijn, maar ook tot een slechte naam en verliezen als ze slecht zijn.

Goede vertaler

Het is dan ook van groot belang dat je in zee gaat met een gekwalificeerde vertaler die - naast de taal - een grondige kennis heeft van de unieke nuances van de cultuur van het betreffende land, maar die ook kennis heeft van de basisprincipes van marketing. Verder is het handig als de vertaler kennis heeft van het product of de dienst. Met een goede briefing over het product of de dienst kan een vertaler doorgaans prima uit de voeten.

Een goede vertaler begrijpt wanneer een idee geherformuleerd moet worden. Omdat bijvoorbeeld humor per cultuur verschilt, kan het zijn dat een humoristische advertentiecampagne die bij ons prima werkt, een andere insteek nodig heeft in een ander land.

Ook stilistische keuzes, zoals een bepaalde stem of typetje in audiovisuele commercials, werken niet altijd in een ander land. Een goede vertaler neemt de tijd ter overweging of de oorspronkelijke boodschap ook het juiste effect heeft op de doelcultuur, of dat het noodzakelijk is veranderingen aan te brengen om de boodschap op een juiste manier over te brengen.

Niet eenvoudig

Vertalen van marketingboodschappen is dus niet eenvoudig. Het is niet gewoonweg een kwestie van de boodschap omzetten van de ene naar de andere taal. Kennis van de cultuur van het land waar de marketingboodschap overgebracht moet worden is zoals gezegd nog belangrijker dan de kennis van de oorspronkelijke taal en de doeltaal.

Er is geen universele definitie voor hoe een marketingboodschap vertaald moet worden. Ook al is de vertaler goed bekend met de doelcultuur en gespecialiseerd in marketing, dan nog is het belangrijk dat je duidelijk aangeeft wat je verwacht van de vertaling. Geef per project de doelstellingen aan en leg zo goed mogelijk uit wat de intentie van de boodschap is. Wanneer dit alles goed samenkomt, ben je op de goede weg tot buitenlands succes!