UvA en VU starten opleiding Entrepreneurship

Master biedt wetenschappelijke kijk op ondernemerschap

28 januari 2014

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) starten komende zomer met een nieuwe opleiding voor toekomstige ondernemers. De master Entrepreneurship is vanaf studiejaar 2014-2015 te volgen.

Checklist training/opleiding aanvragen

De Engelstalige master duurt een jaar. De studenten krijgen college van zowel UvA- als VU-docenten, aan de economiefaculteiten van beide universiteiten. Na afronding van de opleiding ontvangen de studenten een masterdiploma van beide universiteiten (een joint degree).

Ondernemerschap

De studenten leren om breed, wetenschappelijk onderbouwd naar ondernemendheid en ondernemerschap te kijken. De nadruk ligt op research based onderwijs. Daarnaast ontwikkelen de studenten de mentaliteit en vaardigheden waar ondernemerschap om vraagt. Drie vormen van ondernemerschap staan centraal: nieuwe commerciële ondernemingen, ondernemerschap binnen organisaties en initiatieven gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen.

"Ondernemerschap is niet zozeer een kwestie van een bedrijf runnen, maar vooral van waarde creëren en voor vernieuwing zorgen", weet Prof. dr. Han van Dissel, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA. "Die filosofie komt ook tot uiting in onze nieuwe masteropleiding. Ondernemers komen bij onstabiele of ‘onvaste’ omstandigheden juist tot bloei, en kunnen dan een belangrijke bijdrage leveren met hun initiatieven. Door academische topkwaliteit te combineren met praktische ondernemersvaardigheden, doen onze studenten de wetenschappelijke en praktische kennis op die zij nodig zullen hebben in de ondernemerspraktijk.’

Eerste gezamenlijke master

Het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE), waarin de UvA en de VU al geruime tijd succesvol samenwerken, staat aan de basis van de nieuwe masteropleiding. Met bedrijven, ngo’s en de gemeente Amsterdam richt ACE zich op urgente kwesties in de samenleving en het bedrijfsleven. De master Entrepreneurship is de eerste gezamenlijke masteropleiding van de UvA en de VU.

Meer informatie over de opleiding.

Bron: UvA, VU

Auteur

Raphael Klees