"Te weinig ruimte voor startups in Nederland"

Column Marijn van Vliet | Nederland moet meer doen voor start-ups

13 juni 2014

Start-ups in Nederland krijgen nog te weinig ruimte, vindt Marijn van Vliet. Om klaar te zijn voor de toekomst, moet de overheid innovatieve bedrijven helpen groeien.

Financieringsvormen voor innovatie

Vorige maand presenteerde Europees commissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) het Startup Europe Partnership (SEP) en het European Digital Forum (EDF). Zij wil hiermee barrières wegnemen voor innovatieve ondernemers om hun bedrijf te laten groeien. Een aantal van die barrières zijn alleen op Europees niveau op te lossen, maar ook op nationaal niveau kan meer gedaan worden om innovatieve bedrijven de ruimte te geven. 

Verschillen in regelgeving

Een belangrijke belemmering voor de groei van start-ups is het verschil in regelgeving tussen de Europese lidstaten, bijvoorbeeld op het gebied van gegevensbescherming. Onderzoek van The Conference Board geeft aan dat naleving van 28 verschillende regelgevingen (een voor elk EU-land) forse druk legt op het budget en de bedrijfsvoering van start-ups en het MKB. 

Interne markt

Ook een gebrekkige interne markt kan de groei van start-ups verhinderen. Het Europees Parlement stemde onlangs voor een voorstel van Neelie Kroes om één Europese interne telecom markt te creëren. Dit is een stap in de goede richting.

Ook op andere gebieden verhindert een gebrek aan interne markt de commercialisatie van innovatieve producten. Om een voorbeeld te geven: biostimulants, innovatieve landbouwproducten die zorgen dat boeren minder kunstmest en chemische pesticiden gebruiken, moeten in alle 28 lidstaten afzonderlijk geregistreerd worden.

Financiering

De grootste uitdaging voor start-ups is geld vinden. We zullen in Europa meer privaat geld en expertise moeten aantrekken, om op hetzelfde niveau en kwaliteit van investeringen te komen als de Verenigde Staten. De afgelopen jaren ging veel publiek geld naar Venture Capital (durfkapitaal) fondsen om te investeren in start-ups. Met wisselend succes. Het SEP geeft een goed voorbeeld, door start-ups te koppelen aan grote bedrijven en investeerders. 

Arbeids- en belastingwetgeving

Maar ook op nationaal niveau moet meer gedaan worden. De harde waarheid is dat arbeidswetgeving in Europa, en in Nederland, een van de grootste belemmeringen is voor start-ups en het MKB.

Belastingwetten zijn vaak niet toegespitst op beginnende bedrijven. In Amerika geven veel start-ups aandelen uit aan werknemers, in ruil voor een lager loon. Dit is een slimme manier om medewerkers te binden en te laten delen in het risico en de winst. Helaas is het in Nederland fiscaal zeer onaantrekkelijk. 

Auteur

Marijn van Vliet