Wil de echte ondernemer opstaan?

Oppassen voor schijnzelfstandigheid

27 juni 2017

Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heeft onlangs het wetsvoorstel inzake de wet ‘Beschikking geen loonheffingen’ (BGL) ingediend. Het doel: onderscheid tussen dienstverband en ondernemerschap handhaven en schijnzelfstandigheid tegengaan. Dit heeft gevolgen voor zowel zzp’ers als ondernemers die zelfstandigen inhuren.

E-book Eerste hulp bij juridische zaken

Let op: per 1 mei 2016 verandert de VAR in de wet dba. Lees hier alles over de nieuwe wet. 

De staatssecretaris maakt met de invoering zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de vraag of feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. In dat geval moet de opdrachtgever loonheffingen afdragen.

De BGL vervangt de Verklaring Arbeidsrelatie (de VAR). Daarbij vraagt de opdrachtnemer  vooraf aan de Belastingdienst of de arbeid wordt verricht binnen een dienstbetrekking (VAR-loon), als onderneming (VAR-wuo), overige werkzaamheden (VAR-row) of als directeur groot-aandeelhouder (VAR-dga). De opdrachtgever is niet betrokken bij deze aanvraag en kan rechten ontlenen aan de verstrekte verklaring. Bij een achteraf bezien onjuiste VAR-verklaring – bijvoorbeeld omdat zzp’er niet voldoet aan de eisen die door de Belastingdienst aan ondernemerschap worden gesteld – heeft dit geen gevolgen voor de opdrachtgever. Deze hoeft dan dus geen zorg te dragen voor de afdracht van loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De financiële consequenties komen voor rekening van de zzp’er.

Opdrachten

Voor zzp’ers is de verklaring van belang bij het werven van opdrachten. Dit kan schijnzelfstandigheid in de hand werken: arbeidskrachten die op papier werken als zzp’er, maar in de praktijk een dienstbetrekking vervullen. Met de invoering van de Beschikking geen loonheffing (BGL) worden zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de vraag of feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Zo ja, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor genoemde afdrachten. Deze gedeelde verantwoordelijkheid van de opdrachtgever vormt een belangrijk verschil met de oude situatie.

Ook de BGL wordt straks aangevraagd door de zzp’er. Hiervoor moeten via een webmodule diverse vragen worden beantwoord. Als deze tot een ‘Beschikking geen loonheffingen’ leidt, wordt vermeld onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtgever dient dit te controleren.

Geldigheidsduur

De zzp’er hoeft na invoering van de BGL niet voor elke opdracht een nieuwe beschikking aan te vragen: deze kan steeds worden gebruikt bij opdrachten waar de werkzaamheden, de feiten en omstandigheden en de voorwaarden gelijk zijn. De wet zal naar verwachting in 2015 in werking treden. Tot die tijd wordt de geldigheidsduur van de VAR-verklaringen voor 2014 wordt verlengd.

Auteur

Hotze Zijlstra