Kabinet maakt plannen om groei zzp’ers te remmen

Reacties vanuit de markt

02 februari 2016

De belastingaftrek voor zzp’ers zou verdwijnen en bovendien: het zou minder aantrekkelijk worden om zzp’ers in te huren. Het gonst van de onrustige geluiden in de media en de politiek. Op social media is de bom gebarsten. En wordt gesproken over ‘de vloek van de vakbonden’, het ‘kapot slopen van zzp’ers’ en een ‘onbegrijpelijke ontwikkeling’. Wat is er aan de hand? En wat vinden ondernemers en experts hiervan?

Overeenkomst Van Opdracht

Let op: per 1 mei 2016 verandert de VAR in de wet dba. Lees hier alles over de nieuwe wet. 

Het aantal zzp’ers neemt toe, volgens de voorspellingen tot bijna 1 miljoen in 2020. Die groei moet ingedamd worden, vindt het kabinet. Althans, dat zou blijken uit vertrouwelijke stukken die het FD in handen heeft. De mkb winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek: allemaal zouden ze op de tocht staan. Niet gek dat de zelfstandigen in Nederland zich ernstige zorgen maken. En vergeet niet ondernemers uit het mkb, die met de plannen het risico lopen op forse naheffingen als ze een ‘schijnzelfstandige’ van opdrachten voorzien.

Van VAR naar BGL

‘De overheid wil ons afschaffen’ verwoordt Aafke Romeijn op Twitter de mening van veel mede-zzp’ers. De muzikant en journalist is al zelfstandige sinds haar 18e. "Mijn vak bestáát niet eens in loondienst." Hoe het nieuws bij haar binnenkwam? "De alarmbellen gingen een paar weken terug al rinkelen, toen bekend werd dat de VAR wordt vervangen door de BGL. Als je muzikant bent, met vier optredens per week, en dus vier opdrachtgevers per week, betekent dat dat je bijna iemand in dienst moet nemen om je administratie te regelen."

Romeijn is sinds dat moment het nieuws intensief gaan volgen. "Wat me vooral opvalt, is dat de politiek het doet voorkomen alsof ze opkomen voor zzp'ers, terwijl ze alleen denken vanuit het misbruik-oogpunt. Ze kijken niet naar beroepsgroepen die al eeuwen als zelfstandige werken, naar de zelfstandigen wiens beroep alleen op deze manier uit te oefenen is." Tussen schijnzelfstandigen en mensen wiens corebusiness zzp'er-schap is, zit een wereld van verschil, vindt de muzikant. "Je kunt niet alle zzp'ers nu op dezelfde manier aanpakken."

'Niet verbaasd'

Rinske Jansen verzorgt met haar bedrijf De Administratiekamer voor meer dan zeventig zzp'ers de boekhouding en zegt ‘niet verbaasd’ te zijn. “Het kabinet is al jaren bezig met plannen om de zelfstandigenaftrek af te schaffen.” Je op korte termijn zorgen maken als zzp’er; Jansen denkt dat dat niet nodig is. “Dit gaat in 2015 niet meer doorgevoerd worden. Plus: nu is nog niet te zeggen wat de plannen concreet gaan betekenen voor zelfstandigen. Het hele belastingstelsel gaat op de schop.” Zzp’er Pieter Verbeek kan niet zo een-twee-drie berekenen wat dit betekent voor zijn bedrijf. Hij laat zich in elk geval niet stoppen door de plannen, maar zegt: “Als je minder inkomsten hebt als startende zzp’er, kan dit zeker een doorslaggevende reden zijn om te stoppen.”

‘Niet de juiste maatregelen’

Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken van Flynth, is niet blij met de ‘wilde plannen’ die zijn uitgelekt. “Als dit doorgevoerd wordt, zou het een enorme verandering zijn voor ons belastingstelsel en alle ondernemers treffen.” En dat is niet terecht volgens Schenk. “Ik begrijp dat de overheid de enorme toestroom van zzp’ers vanuit binnen- en buitenland wil inperken. Dat is op zich logisch. Ook mkb’ers hebben last van deze toenemende goedkope concurrentie.” Alleen de maatregelen zijn volgens Schenk niet de juiste. “De wetgever heeft de belastingvoordelen in het leven geroepen voor echte ondernemers en heeft destijds geen rekening gehouden met een enorme groep zelfstandigen die daar ook van zou profiteren.”

Esther Raats, voorzitter van zzp-platform PZO zegt op BNR het nieuws ‘teleurstellend’ te vinden. “Het is wel raak met zzp’ers in de schijnwerpers de laatste tijd,” merkt ze op. Volgens haar is het vooral tijd dat het kabinet een duidelijke visie neerlegt en ophoudt met ‘hap-snap maatregelen’. Dat deze maatregelen nodig zouden zijn om schijnzelfstandigheid aan te pakken, daarover zegt Raats: “Het moet duidelijk zijn welke waarde zzp’ers leveren aan Nederlandse economie en welke mensen misschien beter af zijn in loondienst. Maar, 98,6 procent van de zzp’ers is gewoon ondernemer en wil graag aan de slag!”

Oplossing

Op 1 december komen de ministeries van Economische Zaken, Algemene Zaken, Financiën en Sociale Zaken met resultaten van een onderzoek naar de positie van de zzp’er. En met beleidsvoorstellen die deze positie kunnen verbeteren.  

Schenk, van Flytnth, ziet een oplossing in het opschroeven van de eisen aan ondernemerschap. “Nu is iedereen die een kwast vast kan houden een ondernemer en kan dan gebruik maken van bijbehorend belastingvoordeel, terwijl een schilder in loondienst niet dezelfde voordelen heeft. Het is logisch dat veel werknemers daarom kiezen om zelfstandig te worden. Het zou beter zijn om het ondernemersbegrip aan te passen vanuit het belastingstelsel. Bijvoorbeeld via omzeteisen, een minimum aan eigen vermogen of een bepaald aantal jaarlijkse investeringen te verplichten. Zo filter je de echte ondernemers eruit en kun je hen alsnog belastingvoordeel toekennen.” Schenk verwacht dan ook dat er een nuance komt op de uitgelekte onderzoeksvoorstellen. “Al deze fiscale faciliteiten kennen we al sinds jaar en dag. Ik denk niet dat ze ineens volledig verdwijnen. Dat zou niet slim zijn.”

Raats is meer voor ‘een eigen stelsel’ voor zzp’ers. “Een duurzaam model, waarmee duidelijk wordt: wie is die bewust economisch zelfstandige, hoeveel omzet realiseert hij, hoeveel belasting draagt ‘ie af en hoe worden AOV en pensioen duurzaam geadresseerd?”

Zelfstandige Aafke Romeijn oppert op Twitter een demonstratie te organiseren. "Of ik dat meen? "Nou, ik denk wel dat zzp'ers zich beter moeten gaan organiseren. Dit soort ontwikkelingen maken ons niet alleen het werk, maar ook het leven onmogelijk. Daar moeten we iets tegen doen. Nu ben ik zelf sowieso vrij activistisch ingesteld. Als ik in loondienst zou werken, was ik lid geweest van de vakbond. Nu probeer ik vooral mezelf te laten horen via artikelen in de Volkskrant en door mijn mening te delen op social media, maar het wordt tijd voor iets groters." Of dat haar zal lukken, dat betwijfelt ze. "Elke keer als ik het opper, wordt het de kop ingedrukt. Zzp'ers hebben daar geen zin, is vaak de mening." Toch beseft Romeijn dat dit misschien wel het moment is om tóch ten strijde te trekken. "Ik hoop en bid dat het kabinet zich nog eens goed achter de oren krabt en nog twee keer nadenkt voordat ze iets als dit gaan invoeren."

Auteur

Lenneke Arts