In de voetsporen van koningin Wilhelmina en Atatürk

Column Marc Guillet – Van contacten naar contracten

27 januari 2015

Het houdt nog steeds niet over met de economische vooruitzichten in Nederland en Europa. De economische groei trekt dit jaar aan tot 1½ procent van het bruto binnenlands product (bbp), zo voorspelt het Centraal Planbureau. Maar het ‘herstel blijft broos’, zo waarschuwt het onderzoeksbureau in zijn jongste economische beleidsanalyse.

Business guide Turkije

Daarmee doet Nederland het ietsje beter dan de gemiddelde groei in de eurozone. De raming voor 2015 is 1,1 procent (0.8 procent in 2014), aldus de Wereldbank.

Turkije groeide daarentegen 3 procent in 2014 en verwacht dit jaar een groei van 4 procent, zo voorspelde vice-premier Ali Babacan enkele dagen geleden. Daarmee blijft het land aan de Bosporus, samen met Polen, de snelst groeiende economie van Europa. Op de middellange termijn zijn de vooruitzichten ook gunstig. De OESO verwacht een gemiddelde groei in Turkije van 4,7 procent.

Nederland is een handelsland. De export leverde de afgelopen twintig jaar de helft van de economische groei en is goed voor een derde van het bbp. Toch heeft Nederland terreinverlies opgelopen op exportgebied, omdat de wereldhandel sneller groeit dan onze export. In de afgelopen tien jaar nam de voor Nederland relevante wereldhandel toe met 3,5 procent. De uitvoer van in ons land geproduceerde goederen nam maar met 1,5 procent toe.

Het wordt dus de hoogste tijd dat grensverleggend ondernemen nieuwe groeimarkten gaat verkennen. Over de Europese grenzen heen en toch dichtbij: in Turkije bijvoorbeeld. Een grote markt met 76 miljoen consumenten. Een goedkoper productiegebied. En een dynamische economie in een strategische regio.

"Niet pluis"

Maar ondanks de viering van 400 jaar Turks-Nederlandse betrekkingen in 2012, en een paar handelsmissies, is het beeld bij veel mkb’ers over Turkije nog steeds een opeenstapeling van vooroordelen. Wat ik zoal hoor? “Het is toch een moslimland? Daar liggen ze dus vijf keer per dag op hun knieën.” “Het is daar niet pluis door een gebrek aan persvrijheid en autoritaire politieke leiders." “Turkije is een ‘listige’ markt en het is riskanter geworden om daar zaken te doen.”

Ja, er is meer politiek lawaai dan enkele jaren geleden en Turkije heeft nog heel wat huiswerk te doen op weg naar een volwassen democratie, maar dat betekent niet dat je er geen zaken kunt doen. Trouw Nutrition (veevoeder specialist), Ultimoo Collect (incassobedrijf), VB Greenhouses (kassenbouw), Uniekaas, Van den Berk Boomkwekerijen, Heras Hekwerken, Dutch Flower Group, Jardin Tuinmeubelen, De Meeuw Groep voor geprefabriceerde huisvestingsoplossingen, en vele andere bedrijven uit Nederland hebben de afgelopen paar jaar in Turkije hun vleugels uitgeslagen. Wel moeten ondernemers zich realiseren dat er veel andere regels gelden en er een andere ondernemingscultuur is dan in Europa.

Michael Westenberg, managing partner van het Trade & Investment Center (TIC), hakt al negen jaar met dit bijltje in Turkije. Hij onderstreept dat Turkije verdragen heeft met de EU en dat er zeker overeenkomsten zijn. “Maar erg belangrijk in het succesvol zakendoen met Turkije is een juiste interpretatie van de geschreven en ongeschreven regels. Die staan vaak los van de Europese verdragen. Een gedegen voorbereiding en effectieve entree strategie zijn dus noodzakelijk”.

Koningin Wilhelmina

Om bedrijven die zaken willen doen met Turkije te adviseren en te ondersteunen, hebben het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) en het TIC besloten samen te werken.

Vanavond wordt in Den Haag het officiële startschot gegeven voor de nieuwe Netherlands Turkey Business Council (NTBC). Het wordt een soort nieuwe start van de in 1934 opgerichte ‘Nederlandsch - Turksche Vereeniging’, een gezamenlijk initiatief van koningin Wilhelmina en de Turkse president Atatürk.

De ‘Vereeniging’ viel destijds onder beheer van de NCH, maar die heeft om onverklaarbare redenen Turkije nooit als focusland gehad. Die weeffout gaan ze nu meer dan goedmaken. De nieuwe stichting wil de handelsbevordering tussen Nederland en Turkije in een hogere versnelling brengen: zowel kwalitatief als wat het aantal activiteiten betreft. 

Jan Siemons, managing director NCH, zegt ter toelichting: “Turkije is een interessant land, aangezien er substantiële onbenutte potentie is voor de BV Nederland. Inzicht in echte kansen en goed risicomanagement zijn belangrijke succesfactoren."

Van ondernemers voor ondernemers

Ik vind het veelbelovend initiatief. De activiteiten die op stapel staan ademen allemaal dezelfde geest: van ondernemers voor ondernemers. Zo komen er regelmatig kleinschalige business seminars over uiteenlopende onderwerpen die relevant zijn voor mkb’ers die de Turkse markt willen betreden, zoals export- en douaneregelgeving, product- en merkpositionering, de Turkse (zaken)cultuur. Daarnaast worden er elk kwartaal marktbezoeken en B2B meetings georganiseerd waardoor Nederlandse bedrijven de kans krijgen om direct voor hen interessante Turkse zakenpartners te ontmoeten. Van contacten naar contracten. Zo moet het. Dat is de manier om het exportvolume van de BV Nederland weer op te krikken.

Auteur

Marc Guillet