MKB-Nederland wil investeringen in infrastructuren

Kennis moet dichterbij midden- en kleinbedrijf komen

15 december 2009

MKB-Nederland wil investeringen in fysieke infrastructuur en kennisinfrastructuur vanuit het Fonds Economische Structuurversterking. De gelden uit dit fonds moeten exclusief worden ingezet om de infrastructuren te verbeteren. Met investeringen denkt MKB-Nederland de productiviteit te verbeteren waardoor ondernemers de groei weer hoger in gaan schatten.

Uit onderzoek van het EIM blijkt dat een derde van de ondernemers ronduit negatief gestemd is over de economie. Een jaar eerder was nog 75% van de ondernemers positief gestemd. De belangenorganisatie MKB-Nederland maakt zich dan ook zorgen en wil dat het kabinet maatregelen treft om het vertrouwen weer een impuls te geven. Door investeringen in fysieke infrastructuur en kennisinfrastructuur kan kennis beter toegepast worden en komt de kennis ook dichterbij het midden- en kleinbedrijf.

Om verbetering te realiseren ziet MKB-Nederland diverse mogelijkheden. Zo moeten de lonen omhoog zodat de koopbereidheid hoog blijft en ook de koopkracht toeneemt. Verder moet de arbeidsproductiviteit worden verbeterd en de zorgkosten voor de werkgevers moeten omlaag. Door daarnaast de overheid goedkoper, efficiënter en effectiever te laten werken kunnen bedrijven tijd- en geldwinst boeken.

Bron: MKBnet