Vanaf 1 januari extra fiscale faciliteiten voor mobiliteitsverbetering

Reactie kabinet op rapport Taskforce Mobiliteitsmanagement

15 december 2009

In reactie op het rapport van de Taskforce Mobiliteitsmanagement stelt het kabinet voor om vanaf 2009 aanvullende fiscale maatregelen te treffen. Dit betreft telewerken, verhuiskostenvergoeding en onbelaste OV-verstrekkingen voor berijders van een auto van de zaak.

De Taskforce Mobiliteitsmanagement heeft onlangs haar rapport aan het kabinet aangeboden. Het kabinet heeft nu bekend gemaakt dat zij deze plannen extra wil ondersteunen door vanaf 1 januari 2009 een aantal fiscale maatregelen te treffen.

Thuiswerken wordt gestimuleerd door een fiscaal aantrekkelijke regeling voor woon-werkverkeer. Het wordt mogelijk om op meerdere dagen te telewerken met behoud van de vaste reiskostenvergoeding.

Ook zal er een hogere belastingvrije verhuisvergoeding komen. Dit zal met name degenen betreffen die meer dan 25 km van hun werk wonen.

Verder worden berijders van een auto van de zaak (in het jargon van het kabinet “leaserijders”) aangemoedigd ook het OV gebruiken. In het kader van dit mobiliteitsbudget zullen leaserijders die bijtelling betalen, niet langer belast worden voor een OV-kaart als zij die van hun werkgever ontvangen. Verder worden in de toekomst parkeerkosten op een P+R terrein onbelast vergoed om zo overstappen op een andere vervoersmodaliteit te stimuleren.

Met deze maatregelen wil het kabinet randvoorwaarden scheppen voor reële alternatieven voor het huidige reisgedrag van veel mensen. Daarnaast zou het werkgevers en werknemers moeten stimuleren om afspraken te maken die de bereikbaarheid kunnen verbeteren.