Hoe ga je om met je huisbankier?

Column | Het is groot, grijs en vergeet nooit iets...

08 januari 2013

Ik hoor vaak van ondernemers dat bankieren een paraplu (zekerheden) vragen voordat ze een financiering verstrekken, maar deze intrekken zodra het gaat regenen (slechte bedrijfsresultaten). Wat doe je eraan?

Een discussie aangaan met de huisbankier over zakelijke zekerheden kan nuttig zijn, maar vaak ook niet. De meest gebruikelijke, zakelijke zekerheden zijn bijvoorbeeld hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand, verpanding van debiteuren, voorraden en inventaris en misschien zelfs een persoonlijke borgtocht. Stevent jouw onderneming af op een negatief vermogen en enkele jaren van negatieve resultaten en/of cashflow, dan kan de bank zelfs aanvullende zekerheden vragen. Bij goede tot zeer goede bedrijfsresultaten geeft een bank echter zélden of nooit spontaan zakelijke zekerheden aan je terug. Wat is nou nuttig en wat is nou niet nuttig in deze discussie met de huisbankier?

Niet nuttig:

  • Bij goede bedrijfsresultaten zakelijke zekerheden terug vragen, waar je vervolgens niets mee doet of kunt doen. Ik zeg vaak: 'met een vrijgegeven verpanding van debiteuren kun je bij de supermarkt toch niet betalen'.

  • Discussiëren over de bancaire dekkingswaarden van aangeboden zekerheden.

  • De accountmanager van de bank is geen beleidsmaker en hanteert daarom standaard dekkingswaarden bij financieringen. Dus financiert hij 80% van de executiewaarde van een pand, 60% op debiteuren, 40% op betaalde voorraden etc. Hij mag dat simpelweg niet veranderen, dus is een discussie daarover zinloos. 

  • Desgevraagd aanvullende zekerheden bieden, zonder onderhandelingsresultaat voor de onderneming (bv lagere debetrente). Je geeft iets, dus moet je er wat voor terugvragen.

Wel nuttig:

  • Extra zekerheden bieden mét onderhandelingsresultaat. Denk daarbij aan continuering van de bedrijfsfinanciering, lager debetrentetarief, uitgestelde aflossingsschema’s etc.

  • Zekerheden terug vragen die extra financieringsruimte elders bieden. Bijvoorbeeld  het vrijgeven van de hypothecaire inschrijving op je bedrijfspand. Misschien kun je daarmee een veel gunstigere en aanvullende financiering regelen bij de concurrent van de huidige huisbankier. Of bijvoorbeeld het laten vrijgeven van een persoonlijke borgtocht bij goede bedrijfsresultaten. Dat vermindert de privé aansprakelijkheid.

Olifanten

Kortom, onderhandelen over zakelijke zekerheden kan zeer nuttig zijn, maar is een sport op zich. Weet wat je vraagt of biedt. Overvraag vooral niet. Mogelijk staat dat toekomstige onderhandelingen in de weg.

Banken zijn immers net olifanten: groot, grijs en vergeten nooit iets.

Auteur

Frank Wijn