Aangifte inkomstenbelasting wordt makkelijker

Vanaf 2013 hoef je je administratie nog slechts bij één instantie aan te leveren

31 mei 2011

De Belastingdienst, de KvK, het CBS, eerder moest je je financiële administratie voor inkomsten- en vennootschapsbelasting nog bij allerlei instanties aanleveren. In 2013 komt hier één standaard voor: de Standard Business Reporting (SBR).

Via het SBR kun je straks rechtstreeks aangifte doen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting met behulp van eigen softwarepakketten of via intermediairs zoals accountants. Ook het doorgeven van andere belastinggegevens aan de Belastingdienst, statistieken aan het CBS, de commerciële jaarrekening bij de KvK en kredietaanvragen bij banken kan over een paar jaar via deze nieuwe automatiseringsstandaard. 

Efficiënt

En dat, is een stuk efficiënter. Ondernemersorganisatie MKB-Nederland juicht de nieuwe aanpak toe en ook andere organisaties, zoals softwareleveranciers, een vertegenwoordiging van banken en organisaties van accountants, staan achter de nieuwe aanpak. 

Kosten

MKB-Nederland vertrouwt erop dat de kosten van het nieuwe systeem niet op het bordje van ondernemers terecht komen. Ook de overheid, banken, softwareleveranciers en accountants verwachten dat de kosten niet bij bedrijven doorberekend worden.

Bron: MKB-Nederland