Heeft Sociaal Kapitaal de toekomst?

Column | Delen maakt wél een kans

28 oktober 2013

Steeds meer organisaties proberen ons te laten delen. Ze laten ons auto’s delen via Greenwheels, tijdschriften delen via de Leesmap of fietsen delen via het Witte Fietsenplan. Succesvol? Niet echt. Ik denk dat daar verandering in kan komen, mits we het delen transparant maken.

Whitepaper Benut je online kansen: cloud computing

Een nieuw initiatief, Seats2work, zou daarom weleens heel goed uit de verf kunnen komen. Dit omdat Seats2work werkt met Sociaal Kapitaal: Het uitwisselen van individuele talenten. Dit trekt het delen uit de anonimiteit. Hoe werkt Seats2work? Simpel: Wildvreemden mogen werkplekken op ons kantoor gebruiken. Nou ja, niet helemaal wildvreemd, je hebt wel een profiel nodig bij Mindz.com. De werkplek is inclusief koffie en wifi. Betalen met geld, BTW en een factuur is teveel gedoe, dus meten we met een andere maat: Sociaal Kapitaal.

Sociaal Kapitaal

Sociaal Kapitaal is een bekend begrip in de contreien van zakenpartners Ronald van den Hoff (Society 3.0) en Mariëlle Sijgers. Zij creëerden met Seats2meet een on- en offline ruimte waar zelfstandige professionals elkaar kunnen ontmoeten. Als je er iets geeft, krijg je indirect veel meer terug, is de stelling. De essentie van dit idee, rollen zij nu dus landelijk uit via Seats2work.

Online profiel als ijsbreker

Om Sociaal Kapitaal te creëren, moet je het leuk vinden om een praatje te maken en verschuil je je niet direct achter je laptop (voorheen krant). Het online profiel dat je voor Seats2work moet aanmaken, helpt daarbij: het kan het ijs breken. Een vereiste: Het moet je niet primair te doen zijn om big bucks, je moet het leuk vinden om te gunnen, te delen en te helpen.

Eerdere pogingen tot delen

Ga eens na: eerdere initiatieven om te delen, zijn eigenlijk heel anoniem. Je weet bij stadsverwarming (meestal) niet of je medegebruikers warmte verkwisten en degene die het bibliotheekboek op je nachtkastje, voor je heeft gelezen, ken je ook niet. Nog wat voorbeelden? Greenwheels, De Leesmap, Time Sharing, carpooling en wasserettes. Allemaal voorbeelden die in theorie goed zijn, maar in de praktijk vaak geen voldoening geven. Positiever uit de verf komen hotels, restaurants en het openbaar vervoer. We lijken trouwens allemaal wel gehoord te hebben van het Witte Fietsenplan in Amsterdam. Wikipedia (kennis delen!) leert mij dat het in 1965 is bedacht, maar toen nooit ten uitvoer is gebracht. In al deze plannen zijn de gebruikers anoniem voor elkaar en daarom mislukt het delen. Je vertrouwt je medegebruiker niet. Of je vertrouwt de partij niet die er geld aan probeert te verdienen.

Wanneer kan delen wél lukken?

Sinds een tijdje is er dus een nieuwe manier om te delen: Seats2work. Ik denk dat het gaat werken, maar alleen als anonimiteit geen kans krijgt. Pas dan gaan mensen op het juiste moment aan elkaar denken. Elkaar aanbevelen. Iets voor elkaar doen. Hopen dat alles daarmee soepeler en efficiënter loopt. Het ideaal van alle professionals.

Auteur

Jeroen Komen