Lastenverzwaring ondernemers door nieuwe ziektewet

Ondernemers moeten ziektewet-uitkering tijdelijke krachten betalen

24 september 2015

Met de nieuwe Ziektewet komen de kosten van ziektewetuitkeringen voor werknemers die na een tijdelijk contract ziek uit dienst gaan, op het bord van de ondernemer.

Met ingang van 1 januari 2013 geldt de Wet Modernisering Ziektewet. Dat houdt onder meer in dat je bij ziekte van een tijdelijke kracht, zijn loon niet meer alleen moet doorbetalen in de looptijd van zijn contract, maar hem ook ná het aflopen van zijn tijdelijke contract moet betalen, in de vorm van ziektewet-uitkering.

Premie voortaan werkgever-afhankelijk 

De wet heeft ook gevolgen voor de hoogte van de premie die ondernemers moeten betalen voor hun zieke werknemers. Op dit moment is de premie alleen afhankelijk van de sector waarin je onderneemt. Maar met de komst van de Wet Modernisering Ziektewet wordt de premie voortaan per werkgever berekend. Heb je een hoog aantal tijdelijke krachten die ziek zijn, dan stijgt de premie voor jou. Andersom betekent een lager verzuim, een lagere premie.

Lastenverzwaring ondernemers 

Deze ziektewet zorgt voor een lastenverzwaring voor ondernemers. Vooral de ondernemers met (relatief) veel tijdelijke krachten zullen een grote verandering merken. Hierdoor verdwijnt het voordeel 'minder risico bij een zieke werknemer' van tijdelijke contracten op het gebied van ziekte. Een gevolg kan zijn dat ondernemers daardoor minder flexibele arbeidsrelaties aangaan.  

Bronnen: De Ondernemer en Accountancy Nieuws

Auteur

Lenneke Arts