Begrotingsakkoord: wat betekent dit voor ondernemers?

De gevolgen van het politieke akkoord over de begroting

16 oktober 2013

Het lijkt wel of er iedere week een nieuw politiek akkoord wordt gepresenteerd. Na het regeerakkoord uit 2012, het sociaal akkoord en de beslissingen van Prinsjesdag is er nu weer een set afspraken: van regeringspartijen VVD en PvdA met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP over de begroting voor 2014. De hoofdpunten voor ondernemers.

Eerste hulp bij belastingzaken

Zelfstandigen

Er wordt niet bezuinigd op de zelfstandigenaftrek. VVD en PvdA wilden per 2015 300 miljoen euro besparen op de zzp'ers, maar deze bezuiniging is van de baan. 

Btw

De lage btw op bouw- en renovatiewerkzaamheden blijft nog een jaar gehandhaafd. Om de bouw te stimuleren, werd het btw-tarief op 1 maart van 21 naar 6 procent gebracht. Dit tarief blijft gelden tot 31 december 2014. Goed nieuws dus voor bouwbedrijven, architecten en hoveniers, want ook werkzaamheden in de tuin vallen onder het lage tarief.

Belasting

Het tarief van box 2, aanmerkelijk belang, gaat alleen in 2014 omlaag van 25 naar 22 procent. 

Ontslagrecht

De bij de onderhandelingen voor het Sociaal Akkoord afgesproken versoepeling van het ontslagrecht gaat per 1 juli 2015 in, zes maanden eerder dan in het Sociaal Akkoord afgesproken. Iemand ontslaan wordt makkelijker en goedkoper, wat de mobiliteit op de arbeidsmarkt moet stimuleren.

De ontslagvergoeding bij de route via de rechter wordt sterk versoberd en de route via het UWV is straks niet meer gratis. Je kunt straks niet meer kiezen voor de ene of de andere route. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via het UWV, ontslag om andere redenen via de kantonrechter. 

Arbeidsgehandicapten

Eind 2015, een jaar eerder dan gepland, gaat de regering beoordelen of het nodig is een quotum voor arbeidsgehandicapten in te stellen. Dat quotum zou dan 5 procent worden. Om een verplichting te voorkomen, moeten werkgevers in 2014 al vijfduizend arbeidsgehandicapten aan het werk helpen. Dit is een verdubbeling van de eerdere afspraken.

Koopkracht

De koopkracht gaat door de maatregelen voor bijna alle Nederlanders iets omhoog, vooral omdat bezuinigingen op regelingen voor kinderen niet doorgaan en omdat het belastingtarief van de eerste schijf in 2014 met 0,75 procent omlaag gaat. Dit wordt in 2015 gecompenseerd.

Per 2014 worden autorijden, kraanwater en afval wel zwaarder belast. Oudere werknemers (61 - 64 jaar) hebben ook pech: zij kunnen fluiten naar hun doorwerkbonus.  Op de langere termijn (2014 - 2017) gaan vooral Nederlanders zonder kinderen er op achteruit, omdat alle toeslagen (huur, kind en zorg) worden geïntegreerd. Werkenden met hogere inkomers komen er beter vanaf: de algemene heffingskorting zal niet verdwijnen voor wie meer dan twee keer modaal verdient.

Subsidies

Van het budget om bedrijven subsidie toe te kennen, gaat vanaf 2015 een half miljard af. Waar precies minder geld naartoe gaat, is nog niet uitgewerkt.

Reacties

Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland zijn kritisch over het akkoord. Zij willen dat de lasten voor burgers en bedrijven meer en blijvend worden verlicht. Ook zijn zij tegen accijnsverhogingen, lastenverzwaringen voor autorijders en de herhaling van de 'eenmalige' crisisheffing. Daarentegen zijn zij wel blij met het in stand houden van de zelfstandigenaftrek en de stimuleringsregeling voor de bouw.

Auteur

Marlou Visser