Financieren blijft lastig voor kleine bedrijven

Financiers nog altijd streng voor mkb'ers
Hoewel de economie en de markt van financiering aantrekt, blijft het voor kleine bedrijven lastig om aan financiering te komen. Kleine bedrijven worden nog altijd veel vaker afgewezen voor een krediet dan grote bedrijven. Slechts 51 procent van de kredietaanvragen van kleine bedrijven wordt volledig gehonoreerd.
Gestapeld financieren: zo doe je dat
Klik hier
Lees het gratis whitepaper
Meer info
Hoe kom je aan geld voor innovatie?
Klik hier
Lees het gratis whitepaper
Meer info
Dat blijkt uit de financieringsmonitor 2015-1 van Panteia in opdracht van het ministerie van Economische zaken.
 

Afwijzingspercentage

Voor grote bedrijven (250+ medewerkers) is financieren juist weer heel makkelijk geworden. Maarliefst 96 procent ontvangt volledige financiering na aanvraag. In het middenbedrijf (50-250 medewerkers) is dat 64 procent, maar in het kleinbedrijf (0-50 medewerkers) dus slechts 51 procent.
 

Hoge rente, scherpe eisen 

Kleinere bedrijven betalen ook een hogere rente, worden vaker om onderpand gevraagd en hebben vaker te maken met verscherping van de acceptatiecriteria door banken en andere financiers. Waarom? Door toegenomen risico’s en strengere eisen die gesteld worden aan kapitaalbuffers zijn banken sinds de crisis strenger in het verlenen van kredieten. Ook zijn veel mkb'ers zelf getroffen door de crisis, waardoor ze minder zekerheden kunnen bieden aan een financier.
 

Geld van familie, vrienden en leveranciers

Steeds minder kleine bedrijven stappen daarom naar de huisbank voor extra geld (slechts 35% in 2014). Vaker wordt privévermogen gebruikt en een beroep gedaan op familie en vrienden (10%). 16 procent van het kleinbedrif doet een beroep op leveranciers, 5 procent stapt naar een andere bank en 32 procent zoekt het bij andere bronnen.
 
De snelle verschuiving van bancaire financiering naar alternatieve financiering is opmerkelijk. Vorig jaar bezag 74 procent van alle bedrijven in Nederland de eigen huisbank als belangrijkste geldbron, nu is dat slechts 44 procent.
 

Gestapeld financieren

Steeds vaker bestaat bedrijfsfinanciering uit een mix van financieringsvormen, -typen en -bronnen. Ook wel gestapeld financieren genoemd. Ondernemingen raken steeds meer vertrouwd met alternatieven voor bankfinanciering. In 2013 zag 29 procent alternatieven, in 2014 is dit toegenomen tot 37 procent.

"Alternatieve financiers beter zichtbaar maken"

Te weinig concurrentie? | Reactie Roeland van Dijk
Er zijn niet genoeg betaalbare opties voor ondernemers om hun bedrijf extern te financieren. Volgens een studie van de Autoriteit Consument en Markt...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten