Van bagger naar baksteen

Ondernemer in beeld | Netics BV maakt bouwmateriaal van afval

03 maart 2020

Ingenieurs Eldert Besseling en Hugo Ekkelenkamp toveren nat slib om tot stevige bouwblokken. Wereldwijd groeit de noodzaak om waterkeringen te bouwen en daar spelen de ondernemers met hun bedrijf Netics slim op in. Besseling: "De kosten dalen met een factor tien."

Whitepaper Haal meer uit mvo

Jaarlijks moet een hoop bagger verwijdert worden. "De modder die tussen je tenen zit als je in natuurwater gaat zwemmen," legt Ekkelenkamp uit. "Ieder jaar komt daar zo'n 10 miljoen kuub van in het Nederlandse vaarwater terecht. Dat moet verwijderd worden, om ervoor te zorgen dat schepen er kunnen varen.”

Van bagger naar bouwmateriaal

Normaal gesproken is die modder dus afval: het moet weggevoerd worden en gedumpt. Dat kost veel geld. Netics heeft een manier bedacht om juist geld te verdienen aan de bagger. Zij maken er ter plekke bouwmateriaal van, bijvoorbeeld om oevers te versterken. "Waterschappen, overheden en havenbedrijven besparen op twee manieren geld: ze betalen geen afvoer- en dumpkosten en ze hoeven geen zand of cement te aan te schaffen," legt Ekkelenkamp uit.

Wie zijn de ondernemers?

Eigenlijk is 'oplossingen bedenken' de specialiteit van Eldert Besseling (29) en zijn partner Hugo Ekkelenkamp (29). 3D-printers, drones, augmented reality: ze hebben zich sinds hun afstuderen op allerlei terreinen begeven.

"We begonnen met een innovatiebureau in techniek: heel breed. ‘Oplossingen in de ruimste zin van het woord' bleken moeilijk te verkopen," vertelt Besseling. "We zitten vol ondernemerszin, maar pas als je die energie focust op je specialisme kun je succes boeken. In 2013 zijn wij Netics begonnen, een ingenieursbureau in Alblasserdam met specifiek de focus op bouwen met baggerspecie."

Hoe werkt dat dan?

De natte baggerspecie wordt in een ‘worst' van waterdoorlatend doek gepompt en binnen enkele dagen ontwaterd. Dit is heel snel: het drogen van baggerspecie in depots duurt normaal gesproken gemiddeld anderhalf jaar. Na het drogen wordt de baggertube als bouwelement ingezet. Zo hebben Ekkelenkamp en Besseling al tientallen dijken, oevers en golfbrekers gebouwd in West-Europa. Met de stijgende zeespiegel wordt de behoefte aan hun innovatie steeds groter.

Samenwerken met TNO

Met hulp van onderzoeksorganisatie TNO konden ze hun techniek nog een stap verder brengen. "We kregen een tip dat TNO bezig was met een techniek om bagger te ontwateren. Via het programma Technologie zoekt Ondernemer vonden we samenwerking," vertelt Besseling. Dankzij TNO kunnen ze nu zware, stevige bouwblokken maken van bagger.

"TNO had ontdekt dat zeoliet een bindmiddel is voor bagger. Zeoliet is een van de meest voorkomende gesteentes ter wereld: je vindt het overal. Wij hebben een apparaat ontwikkeld dat we naast de oever kunnen zetten en waar we de bagger in kunnen samenpersen met het bindmiddel. Het resultaat: superstevige bouwblokken. Niet binnen enkele dagen, maar binnen minuten. Je kunt je voorstellen hoe belangrijk dit is bij rampen als overstromingen."

'Doen wat een ingenieur hoort te doen'

Netics helpt dus eigenlijk de natuur een handje. Dat doen ze overigens niet zelf: zij sturen alleen de uitvoerders aan. Ekkelenkamp en Besseling zijn anders dan andere ingenieurs. Ekkelenkamp: "De meeste ingenieursbureaus werken volgens ‘uurtje-factuurtje'. Natuurlijk zorgen wij ook wel dat de uitvoering geregeld is, daar huren we per klus freelancers voor in. Maar onderzoeken en oplossingen vinden, dat is ons ding. Het is onze ambitie om ons volledig te richten op waardecreatie door onderzoek en ontwikkeling."

Besseling vult aan: "Eigenlijk doen wij gewoon wat een ingenieursbureau hoort te doen: ingenieuze oplossingen bedenken."

Auteur

Claartje Vogel