Construction Allrisk

Wat is Construction Allrisk (CAR)?

07 februari 2017

Bij een bouwproject kan veel misgaan. Er kan schade ontstaan aan het werk zelf, aan eigendommen van de opdrachtgever en aan hulpmiddelen zoals steigers en gereedschappen. Een Construction Allrisk-verzekering (CAR) verzekert relevante bouwrisico’s.

Wanneer ben ik aansprakelijk?

Bij een bouwproject zijn vaak veel partijen betrokken. Ook in kleine projecten hebt je al snel te maken met een aannemer, loodgieter, installateur, timmerman, etc. Wie aansprakelijk is voor schade en de financiële gevolgen daarvan, is niet altijd direct duidelijk. Bekijk de volgende situaties maar eens:

 • Bij een ontgraving wordt de damwand verkeerd geplaatst. De damwand begeeft het en de put zakt in, samen met de dubbele garage van de buren.

 • Om een bouwput droog te krijgen, wordt er een bronnering geplaatst. Er ontbreekt echter een alarmering voor uitval van de pomp. Als de pomp uitvalt, kan de put ongemerkt vol grondwater lopen.

 • Door verzakkingen wordt het huis van de buren zwaar beschadigd. Door verkeerde interpretatie van het sonderingsrapport wordt een verkeerde heimethode toegepast. De belendende panden lopen aanzienlijke trillingsschade op.

 • Een sloopbedrijf heeft opdracht om, in een oude binnenstad, gevels handmatig te slopen. Men gebruikt een loader om de laatste gevel in een keer om te trekken. Door de klap worden gevels ontzet en konden bij de buren de deuren niet meer dicht.

 • Een heibedrijf moet stalen buispalen zetten. Het is bekend dat er een harde toplaag aanwezig is die eerst doorboord moest worden. Dit gebeurt niet, de stalen palen worden met veel kracht door de top heen geslagen. De trillingen veroorzaken forse schade aan de panden ernaast. Het is daarom belangrijk dat je per bouwproject, groot of klein, de risico’s goed bekijkt.

Verschil tussen bedrijfsaansprakelijkheid en Construction Allrisk (CAR)

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen de schade die je aan andermans eigendommen toebrengt. Niet de schade aan het bouwwerk zelf. Bijvoorbeeld:

Je bouwt een nieuwe keuken en laat per ongeluk het betonnen aanrechtblad vallen. Niet alleen het aanrechtblad is beschadigd, maar ook de keuken en de vloer. De bedrijfsaansprakelijkheid vergoedt alleen de schade aan het aanrechtblad. Voor de schade aan de keuken en de vloer heb je een CAR-verzekering nodig.

Beperk de risico's

 1. Schakel een risk engineer in

  Een risk engineer beoordeelt een aanvraag puur op bouwtechnische gronden. Hij bekijkt sonderingsrapporten, doet bouwkundige vooropnames, beoordeelt bronneringen, bouwputten, belendingenrisico’s, heiwerken, damwanden en andere grondtechnische constructies. Op basis hiervan geeft hij gevraagd en ongevraagd advies over het vergroten van de veiligheid en het voorkomen van schade.

 2. Zorg voor een goede verzekering

  Schade tijdens een bouwproject kan hoog oplopen. Het is daarom raadzaam een goede CAR-verzekering af te sluiten.

Welke verzekering heb ik nodig?

Het risico op aansprakelijkstelling kun je verzekeren met een Construction Allrisk verzekering. Deze verzekering kun je vaak op maat samenstellen. Lees hierover meer op: https://www.interpolis.nl/verzekeren/zakelijk/aansprakelijkheid-constructionallrisk