Expert: Dataveiligheid monitoren is absolute must

Tips van cybersecurity analist Brenno de Winter

30 juni 2017 2 minuten

Je kunt als ondernemer nog zulke goede protocollen hebben opgesteld om datalekken tegen te gaan, helemaal voorkomen lukt bijna nooit. Om zeker te zijn dat er niet ongemerkt gevoelige data bij criminelen terecht komt, moet je datalekken monitoren.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Volgens cybersecurity analist Brenno de Winter is dit onderdeel misschien wel het lastigste gedeelte van het hele dataveiligheidsvraagstuk. Het begint natuurlijk met goede en duidelijke protocollen. Daarmee kun je al veel ellende voorkomen. Ook is bewustwording bij medewerkers van belang. Om te voorkomen dat gevoelige stukken op straat komen te liggen moeten werknemers het risico daarvan inzien. Vervolgens moet je als ondernemer in de gaten houden of er ook echt geen belangrijke data weglekt. “Dat is waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van cybersecurity”, meent De Winter. Voorkomen dat er datalekken ontstaan is volgens hem vrijwel onmogelijk. Hij vindt goede monitoring dan ook belangrijker dan het voorkomen van een lek.

Monitoringtips

  • Zorg dat je een goed security management systeem in huis hebt. Daar is zelfs een norm voor gepubliceerd, die helpt bij het inrichten, beheren en verbeteren van dat systeem.

  • Er zijn ook diensten die het digitale verkeer van je bedrijfsprocessen en je medewerkers in de gaten kunnen houden. Je moet hier wel mee oppassen. Controle van personeel is in principe toegestaan, mits het steekproefsgewijs gedaan wordt en volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

  • Versleuteling van je belangrijke bedrijfsgegevens. Door een goede encryptie kun je voorkomen dat derden iets met je data kunnen, kwaadwillend of niet. Bij veel populaire software zitten opties voor encryptie ingebakken.

  • Voorkomen van datalekken is nauwelijks mogelijk, beperken van de schade is dat wel. Goede antivirussoftware herkent onregelmatigheden. Ransomsoftware als Wannacry werd vaak niet gedetecteerd, maar wel gestopt door antiviruspakketen.

  • Blijft medewerkers confronteren met de risico’s van datalekken. Meestal is menselijk gedrag de oorzaak.

Mensenwerk

Datalekken ontstaan meestal door menselijk gedrag, het goed monitoren daarvan is volgens De Winter ook vooral mensenwerk. Zorg dat medewerkers veilig datalekken kunnen melden, dan zullen ze dat ook doen.