Kan het aanvechten van een nadeelcompensatiebesluit lonend zijn?

Column Christa Lagerweij-Duits

04 augustus 2017 2 minuten

Ondernemers worstelen regelmatig met de vraag of ze het besluit op hun verzoek om schade wegens wegenonderhoud (nadeelcompensatiebesluit) wel of niet zullen aanvechten. Denk hierbij aan vragen als: Wat kost een bezwaarprocedure? Heeft het zin om in beroep te gaan? Heeft de overheid per definitie gelijk? Hoe dan ook: de eigenaren en exploitanten van een restaurant in Zeeuws-Vlaanderen besloten het besluit aan te vechten. En met succes. In beroep kregen de eigenaren dubbel zo veel.

Waar gaat de zaak over?

De eigenaren en exploitanten van een restaurant en escargotkwekerij in Zeeuws-Vlaanderen, worden geconfronteerd met reconstructiewerkzaamheden. Het restaurant is hierdoor enige tijd verminderd bereikbaar voor auto’s en touringcars. De eigenaren zijn van tevoren niet ingelicht over de aanvang van het werk ter plaatse. Bovendien laat de realisering van de parallelweg langer op zich wachten dan aanvankelijk gepland. De eigenaren zijn van mening dat ze recht hebben op compensatie. Ze vragen de provincie Zeeland om een vergoeding van hun schade (nadeelcompensatie). De provincie kent een bedrag toe ter vergoeding van de geleden schade. Het toegekende bedrag vinden de eigenaren te laag. Wat nu?

Bezwaar gemaakt en toen?

De eigenaren besluiten bezwaar aan te tekenen tegen het nadeelcompensatiebesluit. Zij dringen bij de provincie erop aan de schade te vergoeden met toepassing van een korting. De kortingsmethode ligt volgens de eigenaren voor de hand, omdat het gaat om een niet normale situatie. Met name omdat het restaurant gedurende een lange periode slecht bereikbaar is geweest en de eigenaren niet van te voren zijn geïnformeerd over de start van het werk. De bezwaarschriftencommissie vindt dat de deskundigencommissie van de provincie de zaak goed heeft beoordeeld. De provincie kent de eigenaren wel een aanvullende vergoeding toe voor de maand augustus 2012. In deze maand stonden namelijk geen omleidingsborden.

Wat vindt de rechtbank?

Onder overlegging van een deskundigenrapport wagen de eigenaren de stap en gaan zij in beroep. De rechtbank vindt het een lastig te beoordelen zaak en wint advies in bij een onafhankelijke stichting. De stichting is van mening dat sprake van een uitzonderlijke situatie. Het gaat om een plotselinge afsluiting, waardoor de eigenaren geen voorzorgsmaatregelen hebben kunnen treffen om de schade te beperken. In combinatie met de lange duur van de verslechterde bereikbaarheid van het restaurant adviseert de stichting de rechtbank de kortingsmethode toe te passen. Dit is een veel gunstigere methode dan de drempelmethode die de provincie had toegepast. Uiteindelijk krijgen de eigenaren dubbel zoveel.

Conclusie

Laat je kansen niet voorbijgaan. Het aanvechten van een nadeelcompensatiebesluit kan lonend zijn.