Prinsjesdag 2018: dit moeten ondernemers weten

23 (wets)wijzigingen

01 februari 2019

Op 18 september 2018 was het weer Prinsjesdag. En hoewel er altijd al dingen uitlekken, moet je voor het grootste deel van de troonrede toch echt wachten op de derde dinsdag van september. Nu het stof weer is gaan liggen hebben wij de 23 gevolgen voor bedrijven kort op een rijtje gezet.

Onbeperkt persoonlijk advies

Alle gevolgen voor ondernemers, van ZZP’er tot MKB’er en alles wat niet in een hokje past, op een rijtje gezet. Deze maatregelen komen uit de troonrede, officiele Prinsjesdagstukken en uit het verwachte begrotingsakkoord 2019.  

Belangrijk is om te weten dat de ingangsdatum van deze (wets)wijzigingen nog niet definitief is. Of wetten en wijzigingen doorgaan, hangt af van de goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer of de afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur of ministeriele regeling en publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Bedrijfspand

 • De afschrijving gebouwen in eigen gebruik wordt beperkt. Dit geldt voor de afschrijving van gebouwen in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting. De beperking geldt niet voor belastingplichtigen in de inkomstenbelasting.

Bedrijfsvoering

 • Proef met gesloten coffeeshopketen. In 2019 gaat een proef van start waarin men onderzoekt of het mogelijk is een gesloten coffeeshopketen te maken.

 • Er wordt flink geinvesteerd in de aanpak van cybercrime. De overheid gaat grote investeringen doen om bedrijven en burgers digitaal veilig te maken en te houden tegen cybercrime. Denk hierbij aan digitale diefstal, afpersing en fraude.

Belastingzaken

 • Het lage btw-tarief gaat van 6% naar 9%. Als het aan het kabinet ligt, gebeurd dit per 1 januari 2019.

 • Het tarief vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag.

 • De verliesrekening vpb wordt 3 jaar korter. Bedrijven kunnen vanaf het nieuwe jaar verliezen maximaal 6 jaar vooruit rekenen met de winst, nu ligt dat nog op 9 jaar.

 • Er komt een vergoeding voor gedupeerde ondernemers Bbz (leenbijstand). Ondernemers die in de periode 2014 - 2016 een lening uit de bijstand als gift bij hun inkomsten moesten tellen krijgen een vergoeding.

 • De Kleineondernemersregeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Vanaf dat moment kunnen kleine ondernemers kiezen voor vrijstelling van omzetbelasting.

 • Taxibedrijven krijgen geen bpm meer terug als ze nieuwe auto’s aanschaffen.

 • In 2021 gaat het tarief van box 2 gaat van 25% naar 26,90% als je minimaal 5% aandelen in een vennootschap hebt.

 • De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers gaat van 8 naar 5 jaar, zowel voor nieuwe als bestaande gevallen.

 • De dividendbelasting wordt afgeschaft om bedrijven in Nederland te houden en nieuwe aan te trekken.

 • Ons belastingstelsel gaat veranderen. Het kabinet wil de inkomstenbelasting in box 1 (inkomsten uit werk en woning) veranderen. Stap voor stap gaan we van 4 naar 2 belastingschijven.

 • DGA met een rekening-courant schuld aan eigen bv gaat daar belasting over betalen. Deze rekening-courant schulden worden belast in box 2 inkomstenbelasting voor zover deze schulden hoger zijn dan €500.000.

 • Het maximale tarief voor aftrekbare kosten voor ondernemers wordt vanaf 2020 in stappen afgebouwd.

Personeel

 • Werknemers krijgen 1 week geboorteverlof als hun vrouw of vriendin is bevallen.

 • Het adoptie- of pleegzorgverlof van werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen gaat van 4 naar 6 weken.

 • Er gaan kortere en makkelijkere toelatingsprocedures gelden voor buitenlandse medewerkers, gecombineerd met een betere digitale service. Hierdoor kunnen kennismigranten makkelijker aan de slag bij startups.

 • Als er een (dodelijk) ongeval is, waarvoor jij als ondernemer aansprakelijk bent, dan krijgen naasten recht op een vergoeding.

 • De fiscale bijtelling voor een fiets van de zaak wordt eenvoudiger. Medewerkers met een leasefiets kunnen privegebruik straks afkopen voor een standaardbedrag. De kilometers hoeven ze dan niet meer bij te houden.

 • Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract aan te bieden en er komen meer mogelijkheden voor flexibel werk.

Rechtspraak

 • Het gebruik van mediation in het strafrecht wordt verder uitgebreid.

Verkoop

 • Een winkelier mag niet gedwongen worden op open te gaan op ruimere openingstijden.

Dat was Prinsjesdag 2018 voor ondernemers in een notendop. Wil je zelf de Miljoenennota, de Rijksbegroting, het Belastingplan en/of andere officiële Prinsjesdagstukken inzien? Je kunt ze terugvinden op Rijksoverheid.nl/prinsjesdag.

Bron: Prinsjesdag 2018, Ondernemersplein