Financieringsmonitor 2019

Minder bedrijven hebben externe financiering nodig

30 maart 2020

Slechts één op de vijf mkb’ers had in de periode van juli 2018 tot juli 2019 behoefte aan een lening, volgens de Financieringsmonitor van het CBS. Eén jaar eerder ging het nog om 24% van de mkb’ers. Een ruime meerderheid van de bedrijven die een externe financiering aanvraagt krijgt het ook toegekend.

Word lid van MKB Servicedesk

Tijdens de crisisjaren tussen 2008 en 2014 hadden ondernemers moeite om een financiering los te krijgen bij de banken. Door de economisch slechte tijden waren de banken minder bereid om te investeren in bedrijven, tenminste als je het vergelijkt met de periode van vóór de kredietcrisis.

Sinds 2014 gaat het economisch beter, en banken zitten niet meer bovenop hun geld. Ze zijn weer eerder bereid om kapitaal uit te lenen. Maar liefst 84% van de aangevraagde leningen werd verstrekt.

Minder financieringen maar wel hogere bedragen

Het gemiddelde aangevraagde krediet binnen het MKB in de periode juli 2018 tot juli 2019 kwam uit op een bedrag van €175.000. In dezelfde periode één jaar eerder werden er meer financieringen aangevraagd, maar het gemiddelde bedrag kwam wel veel lager uit, namelijk op €105.000.

Kleine ondernemers krijgen moeilijk een lening

Gemiddeld krijgt 84% van de MKB-bedrijven de aangevraagde financiering, maar als we verder inzoomen zien we wel een groot verschil tussen kleine en grote bedrijven. Bij de zogenaamde microbedrijven (tot 10 medewerkers), is de slagingskans 81% en bij middenbedrijven (tussen de 50 en 250 medewerkers) tot wel 96%. Bij nog grotere bedrijven is de slagingskans zelfs 98%.

Binnen bepaalde branches is een financiering krijgen lastiger

Er is ook onderscheid te maken binnen branches. Vooral in de branches handel, zakelijke dienstverlening en in de ICT is de kans op een financiering kleiner.

Wat houdt de financieringsmonitor in?

Jaarlijks stelt het CBS de financieringsmonitor samen. Het gaat iedere keer om de cijfers van juli tot juli in het volgende jaar. Door middel van een enquête onder 5.200 ondernemingen biedt het CBS inzicht in de behoefte aan financieringen bij het MKB. Aan de hand van de financieringsmonitor kunnen de beleidsmakers peilen waar problemen zitten en waar het juist goed gaat.