Subsidienieuws: verhoging plafond Het Nieuwe Rijden

15 december 2009 1 minuten

Het subsidieplafond voor het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2005 (HNR) is verhoogd. Om meer aanvragen te kunnen honoreren, is er € 1,15 miljoen extra beschikbaar gesteld. Het totaal beschikbare budget komt daarmee op € 2.425.000. De aanvraagtermijn sloot op 30 november 2006.

Het programma wil het gebruik van brandstofbesparende in-car apparatuur, toepassing van de rijstijl van Het Nieuwe Rijden door rijbewijsbezitters en het rijden met een juiste bandenspanning bevorderen. Dit moet een reductie van het brandstofverbruik en van de CO2-emissie door het verkeer en vervoer op de weg opleveren.

Auteur

Onno Bieleman