Waarom is de Aanbestedingsdesk opgericht?

Eén meldpunt voor klachten over aanbestedingen

21 januari 2013 2 minuten

Bedrijven hebben jaarlijks tussen de 5000 en 7500 klachten over aanbestedingsprocedures. Dat is een schatting, want een volledig en goed beeld van de aard en omvang van de klachten bestaat niet.

MKB-Nederland/VNO-NCW schat in dat bedrijven jaarlijks tussen de 5000 en 7500 klachten over aanbestedingsprocedures hebben. Het aantal zaken dat bij de rechter belandt, is ten opzichte van deze aantallen laag.

Klachtenregistratie

Zowel bij het ministerie van Economische Zaken als bij de brancheorganisaties en de werkgeverskoepels komen bezwaren over aanbestedingen binnen. MKB-Nederland/VNO-NCW heeft daarom nu zelf een meldpunt geopend, de Aanbestedingsdesk, waar klachten worden geregistreerd om de lobby voor betere rechtsbescherming voor ondernemers bij aanbestedingen te ondersteunen.  

Standpunt MKB-Nederland/VNO-NCW

MKB-Nederland/VNO-NCW wil het uitsluiten van mkb-ondernemers bij aanbestedingen tegengaan. De organisaties maken zich sterk voor duidelijke regels voor overheidsinkopers. Zij willen voorkomen dat dat overheidsorganen zich niet aan de wet houden. Daarnaast streven ze naar een vermindering van de peperdure en onnodige papieren rompslomp.

Een nieuwe wet moet vookomen dat overheden vluchten in juridische en procedurele schijnbescherming en hun verantwoordelijkheden afschuiven op externe aanbestedingsadviseurs.

Onrechtmatig handelen

MKB-Nederland/VNO-NCW wil zich specifiek voor het mkb sterk maken om onrechtmatig handelen tegen te gaan. Hieronder vallen het uitbundige gebruik van mantel- en raamcontracten, het stapelen van opdrachten (clustering) en het - door onwil of onkunde - op voorhand uitsluiten van bepaalde leveranciers. Hierdoor vallen veel kleinere bedrijven - hoe innovatief ook - vaak volledig buiten de boot.

MKB-Nederland/VNO-NCW lobbyt hiervoor bij het Ministerie van Economische Zaken en bij de Tweede Kamer. Het resultaat is dat er in de AMvB specifieke regels zullen komen voor aanbestedingen onder de drempels. Daarnaast worden onnodige eisen tegengegaan, wordt onnodige clustering aangepakt, komt er aandacht voor rechtsbescherming en wordt de mogelijkheid voor een klachtenloket voor het bedrijfsleven onderzocht.