Subsidienieuws: regeling agrarische schadeverzekeringen uitgebreid met vorstschade fruitteelt

15 december 2009 1 minuten

De Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen 2003 (AGRISICO) is uitgebreid met een tweede schadecategorie: schade aan gewassen in de fruitteeltsector als gevolg van extreme vorst. Deze schadecategorie komt naast de schade aan gewassen in de agrarische sector als gevolg van zware regenval.

De systematiek van de regeling blijft verder hetzelfde, dus kunnen alleen verzekeraars die verzekeringen aanbieden voor dergelijke schades een beroep doen op de regeling. De subsidie bedraagt maximaal 50% van het bedrag dat verzekeringsnemers in een verzekeringsperiode van één jaar in totaal aan premies aan de verzekeraar zijn verschuldigd.

Aanvragen kunnen tijdens een jaarlijkse aanvraagperiode worden ingediend bij Dienst Regelingen LNV. De jaarlijkse aanvraagperiode in 2007 is vastgesteld op 15 tot en met 26 oktober 2007.

Auteur

Onno Bieleman