MKB-Nederland houdt vast aan 20 wettelijke verlofdagen

70% ondernemers tevreden over wettelijk minimum

25 maart 2014

MKB-Nederland is tegen een verhoging van het wettelijk aantal verlofdagen. Indien er over meer vakantiedagen wordt gesproken, hoort dat thuis in het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgevers en werknemers, zo vindt de mkb-koepel.