Subsidienieuws: 'nieuwe regeling duurzame energieproductie ongunstig voor boeren'

15 december 2009 1 minuten

De begin 2008 startende Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE), de opvolger van de regeling Milieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP), belooft weinig goeds voor het platteland. Dit stelt Jan Zeinstra, directeur van Brouwers BioEnergie, in de Leeuwarder Courant.

Volgens Zeinstra zullen boeren die een biogasinstallatie willen bouwen nauwelijks uit de voeten kunnen met de nieuwe regeling. De regeling nodigt grote elektriciteitsbedrijven namelijk uit om "stevig in de subsidiepot te lepelen". Zij mogen dat doen als ze bijstoken met organisch afval en plantaardige olie. "Zo blijft er voor de kleintjes weinig over", aldus Zeinstra.

Onlangs is het Ontwerpbesluit stimulering duurzame energieproductie, de grondslag voor de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie, goedgekeurd door de ministerraad. Het ontwerpbesluit is inmiddels ook al aan de Europese Commissie en de Raad van State voorgelegd. Het is de bedoeling de regeling zo vroeg mogelijk in 2008 in werking te laten treden.

Auteur

Onno Bieleman