Hoe krijgt een onderzoeker zijn vinding op de markt?

Speciale lening voor marktverkenning

15 december 2009

Commercialisatie van nieuwe wetenschappelijke kennis is erg lastig voor onderzoekers. Om die reden biedt de SKE-regeling onderzoekers de mogelijkheid om via een lening te verkennen of hun vinding kan leiden tot een nieuw bedrijf.

Ondernemende onderzoekers kunnen op basis van de TechnoPartner Subsidieregeling KennisExploitatie (SKE-regeling) maximaal € 100.000,00 lenen. Die lening wordt dan verstrekt om de mogelijkheid te onderzoeken om met een vinding een bedrijf te starten. Om voor de regeling in aanmerking te komen moet wel aan een aantal voorwaarden woren voldaan. Zo laat het AMC, samen met de Vrije Universiteit Medisch Centrum en Universiteit Amsterdam, elke aanvraag beoordelen door drie experts.

De lening kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een coach in te huren of om een octrooianalyse te laten uitvoeren.