MKB-Nederland woest om beslissing Vogelaar

Minister draait 6 miljoen aan lastenverlichting terug

15 december 2009 1 minuten

MKB-Nederland is woedend dat minister Vogelaar van WWI terugkomt op haar toezegging de jaarlijkse controle van mobiele brandblusapparaten te verruimen naar eens per twee jaar. Daarmee zet zij een streep door een lastenverlichting van 6 miljoen euro.

Aankondiging

Vogelaar had in oktober 2007 aangekondigd dat ondernemers met ingang van medio 2008 nog maar eens per twee jaar hun mobiele brandblussers hoeven te laten controleren. Deze verlenging van de controlefrequentie gaat niet ten koste van de brandveiligheid, gaf zij daar toen bij aan. 

Schrijnend

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister nu op haar besluit terug te komen. MKB-Nederland vindt het schrijnend dat zij dat doet onder druk van de lobby van VEBON, de brancheorganisatie van ondernemers die hun brood verdienen met het controleren van blusmiddelen. 

Bekocht

Het ministerie van VROM heeft al diverse malen naar buiten gebracht dat de verplichte controlefrequentie zou worden verruimd. Ondernemers hebben hierop gerekend. MKB-Nederland voelt zich daarom bekocht. “Onbegrijpelijk dat Vogelaar hier het belang van commercie boven het belang van gehele bedrijfsleven stelt”, zegt Ramona van Bosch, beleidssecretaris regeldruk van MKB-Nederland.

Bron: MKB-Nederland.